KOSTNAD: Økonomiske grunner gjør at voldsforbrytelser ikke fører til lengre fengselsstraffer. (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)
KOSTNAD: Økonomiske grunner gjør at voldsforbrytelser ikke fører til lengre fengselsstraffer. (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)

Utsetter forslag om strengere voldsstraffer

Regjeringens forslag om å skjerpe straffene for vold må droppes av økonomiske grunner.

Stortinget bestemte allerede i 2005 at straffenivået i alvorlige voldssaker måtte heves. Men i innstillingen som justiskomiteen presenterer torsdag, sier flertallet som består av regjeringspartiene at en heving av strafferammen fra seks til åtte års fengsel ikke lar seg gjennomføre. Grunnen er «økonomiske og administrative årsaker», skriver VG.

Ankerett

Noe av årsaken er blant annet at det går en grense ved seks års fengsel som gjør at straffer over det, automatisk gir rett til å få prøvd saken for lagmannsretten. Det gir en reke økte utgifter knyttet til dommere, forsvarere, aktoratet, jury, vitneførsel, transport og husleie.

Frps saksordfører i justiskomiteen Hans Frode Kielland Asmyr sier at det er hårreisende. Han retter spesielt kritikk mot justisminister Knut Storberget (Ap):

– Løgn

– Han har vært høyt oppe på banen og blant annet kritisert Høyesterett for at de ikke har hevet straffenivået. Nå er han altså ikke selv i stand til å følge opp og levere varene. Jeg vil gå så langt som å si at han har fart med løgn og holdt både sin egen regjering og partivenner for narr, sier Kielland Asmyr til VG.

Storberget sier til avisen at han må forholde seg til det faktum at justiskomiteen ikke har avgitt sin innstilling og derfor ikke kan uttale seg før den foreligger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2