Det kan være svært idyllisk å bo på et norsk småbruk. Men hver femte gårdeier bor likevel ikke på gården.  (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)
Det kan være svært idyllisk å bo på et norsk småbruk. Men hver femte gårdeier bor likevel ikke på gården. (Foto: Lien, Kyrre/SCANPIX)

Regjeringen vil åpne for asylmottak på gårdsbruk

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) mener løsningen kan gi asylsøkerne en meningsfull tilværelse samtidig som det løser kapasitetsproblemer.

Tre departementer samarbeider med planene om å bruke Inn på Tunet– gårder, som nå blant annet bebos av vanskeligstilte barn og unge, som asylmottak.

– Ressursene finnes allerede

– Å få bo i mindre enheter enn tradisjonelle asylmottak og få delta i gårdsdriften skal gi dem en trygg og meningsfull tilværelse, sier Lars Peder Brekk til Adresseavisen.

Les også:Skolesvake barn mister lovprist ordning på gårdsbruk

– Vårt mål er å unngå en gettoisering av asylsøkerne, og da er landbruket en mulighet. Det finnes enorme kvaliteter på norske gårdsbruk og hos norske bønder. Dette kan samfunnet utnytte samtidig som dette kan bidra til en bedre integreringspolitikk og gode tilbud til folk som har behov for asyl. Poenget er å utnytte ressursene som finnes der allerede, sier Brekk.

 Lars Peder Brekk (Sp)  (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)
Lars Peder Brekk (Sp) (Foto: Aas, Erlend/SCANPIX)

800 gårder

Sammen med helse- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) jobber han nå med å etablere et utvalg på tvers av departementene som skal styrke Inn på Tunet-prosjektet og se på hvordan de 800 gårdene i ordningen kan brukes til asylsøkere.

– Nå må vi jobbe sammen for å se på hvilke muligheter som finnes. Det finnes både boliger og menneskelige ressurser på mange gårder. Det er selvsagt ikke store enheter, men hvis du setter det i system kan det være mange asylsøkere som kan komme på norske gårdsbruk, sier Brekk. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2