Nå blir det dyrere å passere bomringen i Oslo og Bærum. (Illustrasjonsfoto) (Foto: TV 2)
Nå blir det dyrere å passere bomringen i Oslo og Bærum. (Illustrasjonsfoto) (Foto: TV 2)
bomring_1 (Foto: TV 2)
bomring_1 (Foto: TV 2)

Nå blir det dyrere å passere gjennom bomringen i Oslo

Nå er det vedtatt at prisen for å passere bomringene i Oslo og Bærum øker i 2013.

Styringsgruppen for Oslopakke 3 har kommet til enighet om forslaget til revidert avtale for Oslopakke 3 og et handlingsprogram som skal gjelde for preioden 2013 til 2016. Oslopakke 3 er den overordnede planen for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet står bak forliket, etter at Frp i vår trakk seg i protest mot de økte prisene i bomringene. Et av punktene i

Mer innhold fra TV 2