kleppa_200x300.jpg
kleppa_200x300.jpg

- Lyntog ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Høyhastighetsutredningen slår fast at prisen på utbygging blir nærmere 1000 milliarder kroner. Det er nesten det samme som ett norsk statsbudsjett. 

. Av INGVIL TEIGE STIEGLER og KJETIL LØSET Utredningene viser at det vil koste over 100 milliarder kroner å bygge ut hver enkelt av strekningene som er beregnet. Totalt er kostnadene mellom 800 og 900 milliarder kroner. Onsdag fikk samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) overlevert utredningen om utbyggi

Mer innhold fra TV 2