Lobby

Interessegruppers forsøk på å påvirke politiske beslutninger. Ordet er blitt brukt siden begynnelsen av 1800-tallet i Storbritannia og USA. Representanter for interessegrupper pleide å samle seg i lobbyen i Kongressen. Ved å henvende seg direkte til enkelte medlemmer av den lovgivende forsamling prøvde de å påvirke avgjørelsene som ble tatt. Rommet de oppholdt seg i, lobbyen, har gitt oss ordene lobbyist og lobbyvirksomhet.

I USA brukes også ordet "lobby" som betegnelse på selve pressgruppen, for eksempel "den jødiske lobbyen" og "oljelobbyen". I det 20. århundre har uttrykket spredt seg til alle vestlige demokratier. Lobbyisme har i flere år vært en velorganisert virksomhet, særlig i USA. Der har en gjennom lovverket prøvd å regulere lobbyistenes aktiviter, og i EU overveier de å gjennomføre restriksjoner. Kilder: Statsvitenskapelig leksikon, Østerud, Goldmann, Pedersen. The Colu

Mer innhold fra TV 2