FLERE INNVANDRERE: Det er blitt flere innvandrere i norske kommunestyrer etter valget i september. Dette bildet er fra et møte i Oslo bystyre. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
FLERE INNVANDRERE: Det er blitt flere innvandrere i norske kommunestyrer etter valget i september. Dette bildet er fra et møte i Oslo bystyre. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Flere innvandrere i kommunestyrene

Det er blitt flere innvandrere i norske kommunestyrer etter valget i september. Andelen er økt fra 2 prosent i 2007 til 6 prosent i 2011, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antallet kvinnelige ordførere holder seg stabilt på vel 22 prosent. Av Aps 154 ordførere er 22 prosent kvinner. For Høyre er 27 prosent av 119 ordførere kvinner. Blant Frps 11 ordførere er det ingen kvinner.

I kommunestyrene er kvinneandelen 38 prosent, om lag det samme som i 2007. Bare SV har et flertall kvinner (51 prosent), mens Ap har 44 prosent. Sist ligger Frp med 27 prosent andel kvinner, viser SSB-tallene.

Av de 6 prosent innvandrere kommer to tredeler fra EU/EØS, Nord-Amerika og Oseania. Her er det skjedd en sterk forskyvning siden forrige valg, da bare 37 prosent av innvandrere kom fra disse verdensdelene.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier at flere innvandrere er en styrke for demokratiet og for kommunene. Hun beklager imidlertid at kvinneunderskuddet holder seg. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2