elbil  1024
elbil 1024

Du kan få 30.000 for å kjøpe elbil

Det er et av tiltakene Liv Signe Navarsete nå skal vurdere, for å få flere ladbare biler på norske veier.

Målet er at ti prosent av landets personbiler skal være ladbare i 2020. Det kommer fram i en handlingsplan som er utarbeidet for Samferdselsdepartementet. Ressursgruppen bak planen vil også sette det som mål at alle biler eid av kommuner, stat, eller offentlig eide bedrifter, bør være ladbare innen 2020. - Aktuelt - Det er ingen tvil at elbiler kan fungere godt i forhold til hjemmetjeneste og andre tjenester i kommunesektoren og i statlig sektor, sie

Mer innhold fra TV 2