Buskerud

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet står følgende:

Veg Det er lagt til grunn at prosjektet riksveg 7 Sokna - Ørgenvika skal fullføre i perioden 2014-2010. Prosjektet omfatter bygging av om lag 17 kilometer ny tofelts veg mellom Sokna og Ørgenvika, medregnet to fjelltunneler på om lag 2,8 kilometer og 3,7 kilometer. I tillegg inngår blant annet en miljøkulvert på om lag 200 meter. Prosjektet vil føre til en innkorting av riksveg 7 på om lag 20 kilometer. Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 1,4 milliarder kroner. P

Mer innhold fra TV 2