2 100

2 100 av kandidatene ved høstens valg har innvandrerbakgrunn.

Andelen listetkandidater med innvandrerbakgrunn har dermed økt fra 2,8 prosent til 3,5 prosent i forhold til valget i 2007. De tre største gruppene har bakgrunn fra Sverige, Danmark og Tyskland. Disse utgjør 22 prosent av kandidatene med innvandrerbakgrunn. Blant kandidater med bakgrunn fra land i Asia, Afrika eller Latin-Amerika er det flest fra Iran (115), Irak (70), Pakistan (64) og Somalia (59). Kjønnsfordelingen blant kandidater med innvandrerbakgrunn er jevnere enn alle

Mer innhold fra TV 2