FULGTE RÅD: Finansminister Sigbjørn Johnsen har utelukket tre selskaper fra oljefondet. (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)
FULGTE RÅD: Finansminister Sigbjørn Johnsen har utelukket tre selskaper fra oljefondet. (Foto: Åserud, Lise/Scanpix)

Oljefondet investerte i ulvolige Palestina-bosetninger

Nå har Oljefondet trukket seg ut av selskapene etter anbefalning fra Etikkrådet.

- Beslutningen om å utelukke disse selskapene fra SPU er basert på Etikkrådets vurdering om at de bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetisk aktivitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. De israelske selskapene Africa Israel Investments Ltd og Danya Cebus Ltd ,samt det malayisike selskapet Samling Global Ltd har blitt utelukket fra Statens pensjonsfond utland. Dette har skjedd etter oppfordring fra etikkrådet. - Beslutningen om å utelukke disse selskapene fra

Mer innhold fra TV 2