REINNLEGGES: Mange pasienter opplever at de må legges inn igjen på sykehus etter endt behandling. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Colourbox)
REINNLEGGES: Mange pasienter opplever at de må legges inn igjen på sykehus etter endt behandling. (Illustrasjonsfoto). (Foto: Colourbox)

Økte helseutgifter kan utløse ny finanskrise

Hvis ikke kostnadsøkningen blir stanset, kan den utløse en ny og gigantisk finanskrise.

Galopperende helsekostnader truer økonomiene i verdens industriland, advarer det internasjonale pengefondet IMF.

Må redusere kraftig

Også land som både forsøker å kutte kostnadene til helsestell og å styrke folkehelsen for å dempe presset på helsevesenet, er truet av utviklingen. Hvis de ikke får til en betydelig reduksjon i utgiftene, kan de bli rammet av krisen, het det i en IMF-rapport tirsdag.

– Økende utgifter til helsestell utgjør den alvorligste trusselen mot finanspolitisk stabilitet. Disse utgiftene kan bidra til oppbygging av enorm gjeld, og dermed få følger som stiller den forrige finanskrisen helt i skyggen, het det i rapporten.

Lever over evne

I rapporten hevder pengefondets økonomer at mange økonomisk høyt utviklede land i dag lever langt over evne. Den gjennomsnittlige gjelden i G20-gruppen av rike industriland ligger på 103 prosent av det samlede BNP, verdien av varer og tjenester produsert i G20.

For en større gruppe på 29 industriland er gjeldsgraden 97 prosent. IMF mener at hvis det skal være mulig å få tallet ned på 60 prosent av BNP innen år 2020, må mange land raskest mulig kute utgiftene drastisk - selv om eldrebølgen øker presset i helsesektoren. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2