Halvorsen: - Bankene må følge etter

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener at rentekuttet vil i betydelig grad lette situasjonen for bedrifter og husholdninger med gjeld.

Hun mener det kraftige kuttet i styringsrenten vil gi et viktig bidrag til å stimulere aktiviteten og sysselsettingen i norsk økonomi.

Større kutt enn forventet

- Norges Banks rentereduksjon er noe større enn markedsaktørene forventet. Det er en indikasjon på at Norges Bank ser på situasjonen som alvorlig. Samtidig viser dette også at sentralbanken er rede til å fatte de vedtak som den mener er nødvendig for å møte de utfordringene vi står overfor, sier Halvorsen til NTB.

Hun merker seg også at Norges Bank varsler at styringsrenten framover vil følge en klart lavere bane enn tidligere anslått.

Regn ut din nye rentehverdag her.

Bankene må følge etter

Halvorsen forventer at bankene nå er raske med å sette ned renten.

- Det er veldig viktig at bankene nå er raske med å følge opp. Til sjuende og sist er det jo det som står på brevet fra banken som teller for enkelthusholdningene, sier Halvorsen.

Ifølge finansministeren betyr rentekuttene på til sammen 2.45 prosentpoeng som er gjort i høst, at de med 1 million i lån vil få 20.000 kroner mindre i utgifter i året.

Kritiserer opposisjonen

På en pressekonferanse etter møtet i regjeringens kontaktutvalg onsdag nyttet Halvorsen anledningen til å komme med et kraftig utfall mot opposisjonen.

- Vi har fått mange dårlige råd underveis. Høyre har gitt oss dårlige råd hele tiden. Så langt har vi hatt rett. Vår plan har virket, sa en offensiv finansminister.

Hun mener at det i dagens situasjon ikke er noe annet enkelttiltak regjeringen kunne ha gjennomført som har så stor betydning for enkelthusholdninger og for bedrifter. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2