Skjulte lidelser ødelegger livet for mange norske kvinner. Foto: Colorbox
Skjulte lidelser ødelegger livet for mange norske kvinner. Foto: Colorbox
Kvinnehelse:

Visste du at 60.000 kvinner i Norge får alvorlig depresjon en gang i måneden?

En betydelig andel av kvinner i Norge får helse og livskvalitet ødelagt av disse skjulte lidelsene.

Alvorlige hormonrelaterte lidelser oversees fordi kunnskap mangler og kvinner ikke tas på alvor. Tabuer og bagatellisering hindrer at kvinner får hjelp.

Visste du at minst 60.000 kvinner i Norge får alvorlig depresjon og angst i tiden før menstruasjonen?

Eller at én av åtte kvinner har en hormonell ubalanse som kan føre til alt fra unormal hårvekst til barnløshet og diabetes 2?

Visste du at enkelte får så store overgangsplager at de blir uføre?

Var det ukjent, er du ikke alene. Mange har aldri hørt om premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) eller polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

De er eksempler på kvinnelidelser som påvirker mange, men som likevel er lite kjent. Overgangsalder har de fleste hørt om, men ikke hvor alvorlige plager noen kvinner får.

En betydelig andel av kvinner i Norge får helse og livskvalitet ødelagt av disse skjulte lidelsene, som prioriteres lavt i helsevesenet.

Mange vet ikke selv hva plagene skyldes, og det kan ta år å få en diagnose. Blant helsepersonell er kunnskapsnivået ofte lavt og behandlingstilbudet er mangelfullt.

Menstruasjonssyklusen har vært omgitt av tabuer, men samtidig ansett som noe naturlig, noe kvinner bare må leve med, tross smerter og ubehag.

– Kvinner skal føle seg trygge, det gjør de ikke i dag

Slike holdninger finnes også hos helsepersonell, selv om flere alvorlige lidelser har sin bakgrunn i hormonene som styrer syklusen.

Fra pubertet til overgangsalderen

Disse sykdommene og lidelsene har til felles at symptomene lett blir bagatellisert fordi de forbindes med en normal tilstand.

Hvor går grensen mellom «normale» og «akseptable» plager?

Hvor går grensen mellom frisk og syk?

De som skal hjelpe – helsepersonellet - klarer heller ikke å skille, og oppdager ikke kvinner som får så store plager at det går utover funksjonsnivå og livskvalitet.

Disse lidelsene kan ramme i et stort aldersspekter, fra pubertet til fasen når menstruasjonen opphører; overgangsalderen.

Det er forsket alt for lite på menstruasjonssyklusen og hvorfor naturlige hormoner noen ganger skaper lidelser og sykdom.

Dette bør du gjøre hver tredje år

I disse dager selger sanitetskvinner over hele landet fastelavnsris til inntekt for kvinnehelse.

Riset er et gammelt symbol i overgangen fra vinter til vår, som symboliserer fruktbarhet.

Bedre behandling av kvinnesykdommer vil trolig bety mindre ufrivillig barnløshet, så riset er et passende symbol, selv om kvinners helse og livskvalitet også dreier seg om mye mer enn fruktbarhet.

Skjulte lidelser

I år bruker vi fastelavnskampanjen til å fortelle om tre hormonelt betingede og utbredte lidelser.

De påvirker mange kvinner, men er likevel så lite kjente at vi kaller dem skjulte lidelser.

Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) er en hormonelt utløst mental sykdom som gir premenstruelle symptomer som angst, depresjon og i verste fall selvmordstanker.

Minst 5 prosent av kvinner i fertil alder antas rammet av sykdommen, dette tilsvarer rundt 60.000 kvinner i Norge.

Mange blir feildiagnostisert og det tar vanligvis mange år å få riktig diagnose.

Sjekker brystet på direkten

Flere kvinner med PMDD forteller at fastlegen aldri hadde hørt om tilstanden, og at de selv fant fram til sykdommen.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en hormonell ubalanse som påvirker hele kroppen og alle aspekter ved livet.

Anslagsvis 1 av 8 kvinner, eller 15 prosent, har PCOS på verdensbasis. PCOS er en tilstand med cyster i eggstokkene, som fører til hormonforstyrrelser.

Symptomene varierer, men unormal hårvekst på kropp og ansikt, kviser, manglende eller uregelmessige menstruasjoner, problemer med å bli gravid og overvekt er vanlige tegn på syndromet.

Forhøyet insulinnivå gir risiko for diabetes 2 og andre sykdommer. Mange får beskjed om å gå ned i vekt, siden det kan lette symptomene, men syndromet gjør vektnedgang svært vanskelig.

Hjernetåke

Mange får ikke god nok informasjon om behandlingsmulighetene eller den hjelpen de trenger til å leve med syndromet.

Marens celleprøve ble feiltolket: – Jeg har aldri kjent på et sånt sinne før

Overgangsalderen er overgangen når en kvinnes menstruasjonssyklus stopper, hos de fleste omkring 50-årsalderen. Noen opplever få eller ingen plager, mens andre opplever fra milde til sterke plager.

De mest kjente er hetetokter, hjernetåke og humørsvingninger, som hos rundt en tredjedel er så alvorlige at de fører til nedsatt livskvalitet og i noen tilfeller uførhet.

Det er en utbredt holdning at siden overgangsplager er naturlige, så må kvinner bare holde ut.

Denne tankegangen er en stor hindring for at kvinner som trenger det, får den effektive behandlingen som er tilgjengelig.

Der er på høy tid at de hormonbaserte lidelsene tas alvorlig og at kvinner som forteller om symptomer blir lyttet til.

Det trengs mer forskning, men også at den kunnskapen som finnes, faktisk tas i bruk i helsevesenet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no