Vindkraft: Uttalelsene er fulle av mangler

Det er krise for naturen. Og landets ledende politikere og næringslivstopper svarer med å presse på for enda større naturødeleggelser.

KRITISK: Rødt politiker Sofie Marhaug mener man må gi Høyre og Arbeiderpartiet motstand når det gjelder vindkraft. . Foto: Jenny Eidesvik / TV 2
KRITISK: Rødt politiker Sofie Marhaug mener man må gi Høyre og Arbeiderpartiet motstand når det gjelder vindkraft. . Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Mens NRK har dokumentert massiv nedbygging av natur gjennom en rekke artikler og Bård Tufte Johansens «Oppsynsmannen», kappes vindkrafttilhengere som aldri før om å gå løs på verdifulle arealer. Forstår de ikke at de presser på for enda større naturødeleggelser?!

2024 startet med en rekke utspill fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om at vi må bygge ut vindkraft raskere enn svint. Til VG svarte NHO-sjef Ole Erik Almlid at det som «kan forseres raskt i Norge» er «landvind, landvind, landvind».

Landets to største og tilsynelatende konkurrerende partier er urovekkende samstemte med næringslivstoppen: Statsminister Jonas Gahr Støre annonserer at han vil ha mer vindkraft, mens Høyre-leder Erna Solberg ber rogalendingene om å belage seg på det samme.

Det er med andre ord voldsomme krefter i sving for å bygge ned naturen med enda mer landvind, mens en rekke betimelige oppfølgingsspørsmål uteblir. Utspillene til Almlid, Støre og Solberg er nemlig fulle av mangler og tilkortkommenheter.

Ikke samme politiske press

Det er for det første ikke sant at vindkraft på land er det som raskest bedrer den norske kraftbalansen, slik for eksempel Almlid har hevdet. Det er snarere velkjent teknologi for energieffektivisering og solenergi på bygg som er mulig å rulle ut i stor skala, ikke minst fordi det er populært og ikke byr på store arealkonflikter. 

Men vi ser ikke det samme politiske presset for å få fart på denne politikken. Det er synd, men også forståelig: Det er ikke samme utbyggerinteressene som presser på for at vanlige folk skal få lavere strømregninger gjennom energismarte hus og boliger.

For det andre evner sjelden NHO, Arbeiderpartiet eller Høyre å peke på konkrete vindkraftprosjekter som ikke byr på store konflikter med natur eller reinbeiteområder. Almlid har formulert det slik: «Vi snakker om å gå inn der det er naturlig å gjøre det». Da så!

VINDTURBINER: Odal vindkraftverk ble satt i drift i 2022 og har 34 turbiner. Foto: Aage Aune / TV 2
VINDTURBINER: Odal vindkraftverk ble satt i drift i 2022 og har 34 turbiner. Foto: Aage Aune / TV 2

Egentlig forstår jeg godt at vindkrafttilhengere er tilbakeholdne med å være konkrete. For sannheten er selvsagt at det søkes om konsesjon der vindforholdene er gode. 

Det sier seg selv at dette ikke dreier seg om små turbiner eller beskjedne arealer, men tvert imot om å legge beslag på verdifulle naturområder. Det er også slik vindkraftprosjektene kan bli lønnsomme for utbyggerne; når vinden blåser og turbinene har stor produksjonskapasitet.

Erfaringen med utbygging så langt tyder også på at vindkraftutbyggingen er på kollisjonskurs med ivaretakelse av naturmangfoldet. Samtidig vet vi at arealbeslag også kan spille inn negativt med tanke på naturens karbonopptak, selv om klima ofte er kronargumentet for mer vindkraft.

For det tredje skjuler disse maktmenneskene seg bak fyndord om «dialog». Det er for eksempel dette Støre tyr til når han blir konfrontert med at reindriften er negativ til vindkraftprosjektene som har blitt lansert i forbindelse med elektrifiseringen av Melkøya.

Men, som sametingspresident Silje Karine Muotka peker på, så er det ikke noen ekte dialog når staten allerede har forhåndskonkludert med at det skal bygges mer vindkraft.

Det er på høy tid å gi maktmennesker som Almlid, Støre og Solberg større motstand når de kommer med sine naturfiendtlige utspill om å bygge ned naturen med enda mer vindkraft.

Motstanden lever

Lokalvalget viste at motstanden mot vindkraft lever i beste velgående. Kommuner både i øst og vest valgte inn politikere, ikke minst fra mitt eget parti, som sier nei til konkrete vindkraftprosjekter.

Det er heller ingen tvil om at den samiske reindriften er negative til enda mer utbygging i reindriftsområder.

Når toppene i politikken og næringslivet gir blaffen i motstemmene, er det på tide å gi vindkraftmotstanden enda vind i seilene igjen. 

Kampen mot vindturbiner handler tross alt om å ta vare på den siste resten av natur – før den forsvinner for godt.