Vi vil ikke føde på Skype!

Knapt en eneste mor i dette landet får den fødsels- og barselomsorgen hun har krav på.

Og verre kommer det til å bli hvis ikke vi gjør noe nå.Mindre fødeavdelinger skal slås sammen på nye, store fellessykehus hvor det planlegges at friske mødre og barn skal sendes hjem 6-8 timer etter fødsel til et kommunalt tilbud som ikke er rustet for oppgaven.Er denne politikken utformet med utgangspunkt i hva som er best for mor og barn?Nei, mener vi. Vi er på vei i helt feil retning, og vi har vært på feil kurs lenge. Nå må politikerne komme på banen.Langt unn