Norge ligger håpløst bak våre naboer i antall offentlige toaletter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
Norge ligger håpløst bak våre naboer i antall offentlige toaletter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
Dritt lei:

Vi trenger en nasjonal d(o)ugnad nå!

Jeg utfordrer politikerne til å gå en dag i våre sko.

En undersøkelse utført av Aftenposten høsten 2022 viser at Oslo kommer dårligst ut i en kartlegging av offentlige toaletter i utvalgte nordeuropeiske hovedsteder.

Ifølge undersøkelsen har København en dekning som er ti ganger bedre enn Oslo.

Målt per kvadratkilometer har Oslo en dekning på 0,17 toaletter. Tallet for København er 1,7.

Også Helsingfors, Stockholm og Berlin kommer bedre ut enn Oslo.

Opptil én million nordmenn lever med fordøyelsesrelaterte plager eller sykdommer, slik som ulcerøs kolitt, Crohns, irritabel tarm, refluks, mikroskopisk kolitt og akalasi.

Mange forteller om en hverdag hvor de sliter med å delta i samfunnet på lik linje som andre.

Mange forteller at de må planlegge sosiale aktiviteter ut ifra hvor det er tilgjengelige toaletter.

Dette fører til sosial isolasjon og ekskludering fra samfunnet for veldig mange.

Det finnes også andre diagnosegrupper som garantert vil kjenne seg igjen i dette, og jeg er sikker på at hele befolkningen vil ha nytte av flere offentlige toaletter.

Nylig sendte stortingspolitiker Grete Wold (SV) et skriftlig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) for å høre hva som gjøres med toalettproblemstillingen.

Gjelsvik svarte at det er opp til kommunene selv å ta stilling til om de skal etablere flere offentlige toaletter, og at han stoler på at kommunene tar gode avgjørelser på dette området.

Jeg mener svaret fra statsråden er altfor passivt, og det får meg til å undre om han har en større selskapsblære enn resten av oss.

Oppsiktsvekkende dobilder

Vi bør kunne forvente at vi i et land som Norge har minst like god tilgang til offentlige toaletter som i andre land.

Problemet gjelder i hele landet og ikke bare i hovedstaden.

Et kommunalt ansvar for offentlige toaletter har åpenbart ikke fungert, og det er på tide å tenke nytt.

Det trengs en nasjonal satsing med øremerkede midler som sendes ut til kommunene.

Det trengs en nasjonal norm som sier at vi skal ha et minimumsantall offentlige toaletter per innbygger.

Mange kommuner er presset på ressurser, og uten en nasjonal satsing med øremerkede midler og en norm, frykter jeg at dette ikke vil bli prioritert.

Dette handler ikke bare om at vi skal forhindre offentlig urinering, eller at vi skal gjøre handleturen litt enklere for folk flest.

Vi må ikke glemme at for en stor gruppe mennesker er god toalettilgang faktisk helt avgjørende at for at de skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre.

Dette handler derfor om inkludering og universell utforming.

Norge har et mål om at samfunnet skal være universelt utformet der alle kan delta, og hvis vi skal nå dette målet kommer vi ikke unna at det må lages flere offentlige toaletter.

Jeg inviterer gjerne kommunal- og distriktsministeren og andre nasjonale politikere med på tur i bygd og by for å prøve å gå en dag i skoene til vår målgruppe.

Jeg er sikker på at offentlige toaletter ville fått høyere prioritering etter et slikt eksperiment.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no