FLERE TILTAK: Thale Skybak i Redd Barna etterlyser flere tiltak og ressurser for å beskytte idrettsbarn mot overgrep. Foto: Nora Lie/Redd Barna
FLERE TILTAK: Thale Skybak i Redd Barna etterlyser flere tiltak og ressurser for å beskytte idrettsbarn mot overgrep. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Vi gjør ikke nok for å beskytte idrettsbarna

Når det er mulig for en trener å gå fra klubb til klubb og fortsette overgrepene mot barn, må både idrettsministeren og Norges idrettsforbund kjenne på et tungt ansvar.

Det haster å få på plass effektive tiltak som setter en stopper for at trenere og andre voksne i barneidretten, som utsetter barn for bekymringsfull adferd, krenker barnets integritet eller begår overgrep.

Hver uke deltar mange tusen barn i ulike idrettslag i Norge.

Treninger, kamper og cuper er en viktig del av mange barns liv.

Etter barnekonvensjonen har alle barn rett til å være beskyttet mot vold og overgrep på alle arenaer i sine liv – også på fritidsarenaen i sine idrettslag og klubber.

Personer som begår overgrep oppsøker arenaer der barn er, også i idretten.

Nylig avslørte TV2 en alvorlig sak der en trener gikk fra klubb til klubb tross varsler om overgrep mot barn.

Det at noen har våget å bryte tausheten rundt overgrep i idretten har vært viktig.

Trenger flere tiltak

I kjølvannet av avsløringene har debatten om trygghet i idretten blitt løftet.

For at idretten skal være trygg kan ikke trenere og frivillige med bekymringsfull adferd ha mulighet til å flytte seg rundt i barneidretten.

I den påfølgende debatten var både Norges idrettsforbund (NIF) og idrettsminister, Anette Trettebergstuen (Ap), tidlig ute med å kaste skyld på hverandre for at det ikke har kommet på plass gode systemer for varsling.

Det politiske ansvaret for norsk barneidrett ligger tydelig plassert hos idrettsministeren i Kulturdepartementet.

Men her har også NIF, som er selve maktapparatet i norsk idrett, et viktig ansvar.

Derfor er Redd Barna veldig glade for at idrettsministeren og Norges Idrettsforbund nå har møttes for å komme til enighet og for å få fortgang i det viktige arbeidet med å trygge idretten.

Men det er ikke tilstrekkelig med en god ordning for varsling i idretten for å sikre at idretten er trygg for alle barn og unge.

Det trengs flere tiltak. Regelverk, rutiner og ressurser må på plass.

Trenger økt kunnskap

Gjennom Redd Barnas arbeid har vi erfart at flere organisasjoner, lag og foreninger mangler retningslinjer og rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

I alle klubber og idrettslag er det behov for bevissthet og kunnskap om vold og overgrep.

Alle klubber og idrettslag må ha gode rutiner for å forebygge overgrep i egen klubb, og alle må ha kunnskap om hva de skal gjøre dersom de blir bekymret for noe som skjer i klubben.

Barna selv må også ha kunnskap om vold og seksuelle overgrep.

Redd Barna har i flere år jobbet med å utvikle et kurs for å gjøre idretten til et trygt sted for barn og unge.

Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, hvordan man som trener skal unngå risikosituasjoner gjennom økt bevissthet, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn. 

Rett til beskyttelse

Men verken NIF eller idrettsministeren kan hvile seg på frivillighet og ildsjeler alene.

Vår erfaring er at idretten trenger mer ressurser til å jobbe tettere med denne tematikken.

Redd Barna mener temaet vold og overgrep mot barn må inn i trenerutdanningen og at NIF bør gjøre dette til et av de obligatoriske temaene som må inn i utdanningene, uavhengig av type idrett.

Dette er viktig tiltak for å forebygge og innfri barns og unges rett til beskyttelse mot vold og overgrep – også på fritidsarenaen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no