DÅRLIG: - Vi er sterkt kritiske til hvordan kommunen håndterte denne saken og hvordan de behandlet oss som en ideell organisasjon, skriver Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2
DÅRLIG: - Vi er sterkt kritiske til hvordan kommunen håndterte denne saken og hvordan de behandlet oss som en ideell organisasjon, skriver Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vi er sterkt kritisk til Bergen kommunes håndtering

I over 20 år ga Omsorgsbasen kvinnene et friminutt fra rusmiljøet og et trygt sted å sove.

I forbindelse med den internasjonale kvinne dagen 8. mars satte TV 2 fokus på bostedsløse kvinner i rusmiljøet.

Bergen kommune bekrefter til TV2 at man ikke har nok plasser med god kvalitet til kvinner i aktiv rus.

Nyhetssendingen fikk meg til å tenke tilbake på våre erfaringer med Bergen kommune i 2017-2019 og avvikling av Omsorgsbasen.

Da Omsorgsbasen fylte 20 år den 8. mars i 2018, pekte tidligere ordfører Marte Mjøs Persen på at Omsorgsbasen gjør Bergen til en varmere og rausere by med nestekjærlighet og omsorg.

TRYGT: Omsorgsbasen skapte trygghet for kvinner som slet med rus og prostitusjon, mener Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2
TRYGT: Omsorgsbasen skapte trygghet for kvinner som slet med rus og prostitusjon, mener Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På natthjemmet var det åpent hver natt fra kl. 22.00 til 09.30 neste morgen for kvinner i rus og prostitusjon.

Dette er en gruppe kvinner som er svært utsatt for vold og overgrep.

Omsorgsbasen var en trygg havn.

Umulige krav

Avtalen med Bergen kommune om drift av Omsorgsbasen utløp 31. desember i 2017.

I henhold til lov om offentlige anskaffelser, utlyste kommunen en anbudskonkurranse om drift av et akuttovernattingstilbud rettet mot kvinner i rus og prostitusjon.

Kirkens Bymisjon var den eneste aktøren som meldte seg på anbudskonkurransen.

Som non-profit-organisasjon, var vi opptatt å få dekket kostnadene med å drive tiltaket.

Kommunen stilte imidlertid umulige krav.

De tilbød oss en prismodell hvor Kirkens Bymisjon satt med all risiko.

Vi skulle kun få betalt ut fra hvor mange kvinner som overnattet, enten det var null eller syv gjester.

Vi skulle ikke få betalt for den beredskapen natthjemmet representerte.

Kommunen var opptatt av økonomi – ikke kvalitet.

Skapte usikkerhet

Vi var lenge i stuss på om vi ville levere et anbud på slike vilkår, men valgte til slutt å gjøre det.

I anbudet måtte vi sette en høy pris per gjestedøgn på grunn av risikoen som anbudsmodellen innebar.

USIKKERHET: Kommunens håndtering skapte stor usikkerhet blant ansatte, sier Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2
USIKKERHET: Kommunens håndtering skapte stor usikkerhet blant ansatte, sier Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Det medførte at kommunen ikke kunne akseptere tilbudet vårt.

Da startet en ny fase med usikkerhet.

Driftsavtalen utløp på nyttårsaften 2017.

Hva tenkte kommunen å gjøre nå som anbudskonkurransen var en fiasko?

Vi stilte gjentagende ganger spørsmål til rådhuset uten å få svar.

Til syvende og sist ble driftsavtalen forlenget med ett år.

Vi fikk samtidig beskjed om at kommunen nå gikk i tenkeboksen.

De ville vurdere ulike alternativer, også drift i egen regi.

I første kvartal 2018 begynte vi på nytt å purre på kommunen.

Hva skjer?

Blir det en ny anbudskonkurranse?

Vi trengte en avklaring for å trygge egne ansatte og gi forutsigbarhet til de kvinnelige gjestene.

Situasjonen skapte både usikkerhet og frustrasjon i egne rekker, men det varte, og det rakk, før kommunen kom tilbake til oss.

Ny kamp

På ettersommeren 2018 tok kommunen kontakt.

Byrådet ønsket å opprette et krisesenter for personer med rusavhengighet med noen akuttovernattingsplasser.

Kommunen inviterte oss til forhandlinger om drift av et slikt senter.

I forkant av dette ble det en ny kamp for å få forlenget driftsavtalen.

NEDLAGT: Omsorgsbasen ved Korskirkeallmenningen holdt åpent i 20 år, men ble nedlagt av Bergen kommune i 2019. Foto: Robert Reinlund / TV 2
NEDLAGT: Omsorgsbasen ved Korskirkeallmenningen holdt åpent i 20 år, men ble nedlagt av Bergen kommune i 2019. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vi ønsket å sikre at Omsorgsbasen kunne fortsette frem til et nytt krisesenter var på plass.

Igjen møtte kommunen oss med sendrektighet.

Først i desember 2018, svarte Bergen kommune at de ønsket å forlenge avtalen med Omsorgsbasen ut 2019.

Denne forlengelsen var i strid med kommunens egne innkjøpsbestemmelser, jfr. anskaffelsesloven.

Deretter hørte vi ikke noe mer om planene for et krisesenter før i mars 2019.

Stor risiko

Da ble vi invitert til et møte med byråd Erlend Horn.

Kommunen ønsket å samarbeide med Kirkens Bymisjon, men satte som forutsetning at Krisesenteret skulle etableres som et offentligrettslig organ og hvor kommunen hadde styreflertall og aksjemajoritet.

Deretter gikk det tre nye måneder før konkrete forhandlinger mellom Bergen kommune og Kirkens Bymisjon startet opp.

Hele veien var det en risiko for at kommunen skulle avslutte forhandlingene med oss.

Vi brukte mye ressurser på disse forhandlingene og utforming av tilbudet.

Vi tok til og med representanter for kommunen med på en studietur til Oslo og Stavanger.

Senhøsten 2019 var partene enige om en modell og en avtale, men 20. desember ble den stoppet i bystyret.

SV krevde at kommunen skulle drifte dette i egen regi. Mindretallsbyrådet bøyde av.

Vår langvarige innsats for å skape et verdig krisesenter for personer i rus og prostitusjon var dermed forgjeves.

Sterkt kritisk

I over 20 år ga Omsorgsbasen kvinnene et friminutt fra rusmiljøet og et trygt sted å sove.

Det krevde uendelig med omsorg – forståelse – tålmodighet og ikke minst akkurat passe grensesetting fra våre ansatte og frivillige.

Omsorgsbasen stengte dørene 31.12.2019.

Det skulle gå over to år før kommunen var klar til å åpne et krisesenter for denne målgruppen.

Vi er sterkt kritiske til hvordan kommunen håndterte denne saken og hvordan de behandlet oss som en ideell organisasjon.

TV 2 avdekker nå at andre ideelle organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen har lignede erfaringer som det vi opplevde.

Det er bra at dette nå kommer frem i lyset, for ideelle organisasjoner trenger forutsigbarhet og bedre samarbeid med Bergen kommune.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no