Jonas Gahr Støre - Ærlig talt Foto: Frode Sunde / TV 2
Jonas Gahr Støre - Ærlig talt Foto: Frode Sunde / TV 2

Uttalte han seg feil eller mener han virkelig dette?

En av grunnene til de ekstraordinære høye inntektene er jo nettopp at staten nå tjener enormt på norske forbrukere av strøm.

Denne uttalelsen fra statsministeren om kompensasjon for høye strømpriser trenger enn oppklaring.

Vi står midt i en stor strømkrise der mange husholdninger samt bedrifter i Sør-Norge nå sliter kraftig grunnet de veldig høye strømprisene. Statsminister Støre uttalte seg nylig om strømkrisen på TV2 i programmet Ærlig Talt (18.02.2022).

Programleder Yvonne Fondenes stiller spørsmålet «For da strømministeren din var her for noen uker siden så hadde jeg med meg en strømregning og det hun ikke kunne svare på den gang var hvorfor dere ikke kunne ta en større del av den strømregningen.»

Støre svarer da:

«Ja fordi strømregningen vi betaler skal jo være da det det koster å produsere strøm å motta det.» (Omtrent tid 05:00 i klippet)

Dette virker for meg som en meget merkelig og til og med uriktig forklaring på hvorfor staten ikke kan gi høyere kompensasjon enn per i dag. Kostnaden for å produsere strøm fra vannkraft er snitt 11,57 øre per kilowattime (kWh).

I tillegg kommer ja transportkostnadene for å levere strøm, altså strømnettet. Vedlikehold og utbygging av nettet dekkes i hovedsak av nett-avgiften.

De siste månedene i Sør-Norge har folk blitt fakturert godt over en krone per KwH, i enkelte timer mange kroner, altså før avgifter og før kompensasjon.

Skyhøyt

Etter kompensasjon til husholdninger har regningen vært på minst 70 øre for 80% av regningen og langt over det for 20% av regningen.

I tillegg kommer avgifter. Altså faktureres man strømpriser skyhøyt ut over det det koster å produsere strømmen samt levere den.

Det meste av næringslivet samt hytter står helt utenfor kompensasjonsordninger.

Det virker høyst merkelig at statsministeren trekker inn kostandene på produksjon som begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke vil gi en bedre kompensasjon enn dagens ordninger.

Det bør jo være stikk motsatt. Det enorme differansen mellom pris forbrukere faktureres og de lave kostnadene til produksjon viser jo helt klart hvorfor Staten, fylkeskommuner og kommuner som eier 90% av vannkraften nå tjener enormt på strøm.

Dette burde jo dermed være ett klart argument for at staten bør betale tilbake mye mer til forbrukerne i form av kompensasjon.

Og ja det bør kalles for kompensasjon og ikke for støtte eller tilskudd, siden dette er noe man betaler tilbake for å ha skaffet konsumentene åger priser i Sør-Norge.

Ekstraordinære inntekter

Staten tjente vel minst 40 til 50 milliarder på strøm i 2021.

På toppen fikk staten over 170 milliarder i ekstraordinære inntekter fra høye gass og oljepriser utover alt budsjetterte store inntekter (kilde finans departementet) bare i 2021.

Alt nå ett par måneder inn i 2022 har staten tjent mange milliarder til på energi utover det man ville gjøre i mer normale år.

Så langt har staten kommet med kompensasjonsordninger på rundt 12 til 14 milliarder.

Om de eksempelvis skulle doble eller triple denne kompensasjonen så trenger ikke det gå ut over noe man hadde planlagt i budsjettene, siden energi inntekten har blitt så ekstremt mye høyere enn forventet og budsjettert.

En av grunnene til de ekstraordinære høye inntektene er jo nettopp at staten nå tjener enormt på norske forbrukere av strøm.

Selv fra en statsminister må man forvente logikk i argumentene i en så viktig sak, så jeg ber statsministeren Støre vennligst oppklare hva han faktisk mener med uttalelsen han hadde på TV2, der man får inntrykk av at han mener kostandene på å produsere strøm medfører at man ikke kan gi høyere kompensasjon.

Uttalte han seg feil, det kan skje selv den beste, eller mener han virkelig dette?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no