BRYTER OLYMPISKE FREDEN: Vladimir Putin etter en tale under Sotsji-OL. Foto: Andrej Isakovic
BRYTER OLYMPISKE FREDEN: Vladimir Putin etter en tale under Sotsji-OL. Foto: Andrej Isakovic

Utøvere som representerer Putins Russland kan ikke slippes inn igjen i varmen

Spørsmålet bør ikke være hva den internasjonale idretten kan gjøre for å bane vei for russisk deltakelse. Spørsmålet bør være hva Russland og russisk utøvere selv kan gjøre for å bli en del av det internasjonale fellesskapet igjen.

IOC har invitert til ny debatt om russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Denne uka slo de fast at man bør utforske mulighetene for å la utøvere delta igjen, under såkalt strenge betingelser. Dessverre vet vi så altfor godt at strenge betingelser og nøytrale flagg ofte blir mest for syns skyld når det er IOC som skal stille kravene.

Det er åpenbart sterke krefter i IOC som ønsker å se de russiske utøverne tilbake i manesjen.

Sterke reaksjoner

Her hjemme kom reaksjonene umiddelbart. Med god grunn, spesielt etter at det ble kjent at vår egen Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal ha gitt uttrykk for at utøvere ikke bør ekskluderes utelukkende på bakgrunn av passet sitt.

I etterkant har Uhrenholdt Jacobsen presisert at det hun har tatt til orde for er å diskutere “verdiståsted, konsekvenser og gjennomføring”. Hun understreker også at det ikke er snakk om noe vedtak, og at det kun har vært diskusjoner om hvorvidt det finnes noen mulighet for russiske og belarusiske utøvere å konkurrere internasjonalt igjen, med bakgrunn i tanken om at idretten skal være en nøytral arena som har nulltoleranse mot diskriminering.

REAKSJONER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen burde forutsett at det ville bli sterke reaksjoner, mener TV 2s sportskommentator. Foto: Geir Olsen
REAKSJONER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen burde forutsett at det ville bli sterke reaksjoner, mener TV 2s sportskommentator. Foto: Geir Olsen

Uhrenholdt Jacobsen reagerer på alle de krasse tilbakemeldingene hun har fått. Men hun burde visst at dette er et tema som vekker ekstremt sterke følelser og at alle forslag som oppfattes som å gi etter for Russland vil møte kraftig motbør. Selvsagt er det kontroversielt å diskutere russisk deltakelse i OL samtidig som det ukrainske folket utsettes for grusomme lidelser. Lidelse og død som ene og alene er Russlands ansvar.

Svaret er nei

Det er ingenting med dagens nyhetsbilde som tilsier at grunnlaget for å utestenge russiske utøvere har endret seg. Krigen er her fortsatt, i all sin fortvilende brutalitet. Kan vi i det hele tatt se for oss å la russiske utøvere bli en del av den olympiske bevegelsen igjen samtidig som russiske bomber faller over ukrainske byer?

IOC trekker frem den olympiske bevegelsen som en forenende kraft og at internasjonale sportsarrangement bør organiseres i fredens og forsoningens ånd. Men Russland har selv brutt den olympiske våpenhvilen tre ganger de to siste tiårene. I Sør-Ossetia i 2008, på Krim i 2014 og nå sist i 2022 da de invaderte Ukraina.

Bør virkelig en nasjon som gang etter gang bryter den olympiske våpenhvilen tas tilbake i varmen med argumenter om den olympiske bevegelsens fredsmisjon? Svaret må bli nei. Russland har vist tydelig at de på ingen måte respekterer visjonen om idretten som en nøytral arena for fred og samhold på tvers av landegrenser.

Det er ingen grunn til at den internasjonale idretten skal legge til rette for russisk deltakelse i tiden fremover. Ballen må nå ligge hos Russland og de russiske utøverne. Det er Russland som har satt seg selv og sine utøvere i denne situasjonen. Da er det også de som må finne en vei ut av det. Så lenge Putin fortsetter sin folkerettsstridige krig med full kraft, er det ingen grunn til at det internasjonale samfunnet skal vike en tomme.

Må stilles krav til russiske utøvere

Hvis russiske utøvere ønsker å bli en del av den internasjonale idrettsbevegelsen igjen, må de selv finne ut hvordan de kan bli en motstemme til Putins grusomme krig. De kan ikke konkurrere som representanter for Putins Russland, uavhengig av om de på papiret konkurrerer under nøytralt flagg.

Hvis russiske utøvere selv skulle ta initiativ til å utfordre Putin og hans brutale krig, kan vi begynne å diskutere veien videre. Hvis noen av de russiske utøverne aktivt tar grep for å bryte med Putin og bli en aktiv motkraft kan de kanskje ønskes velkommen igjen.

STILLER KRAV: Mina Finstad Berg stiller krav til de russiske utøverne.
STILLER KRAV: Mina Finstad Berg stiller krav til de russiske utøverne.

Så lenge koblingene mellom russiske utøvere, den organiserte russiske idretten og Putin er så sterke, vil russiske utøvere i praksis være Putins fanebærere. Det hjelper ikke med nøytrale flagg og drakter. Uavhengig av hvilke flagg de konkurrerer under, vil Bolsjunov og Ustjugov fortsatt tilhøre Putins nasjonalgarde.

IOC kan neppe kreve at idrettsutøvere skal gå aktivt ut mot Putin og hans krig for å få delta igjen. Men hvis initiativet skulle komme fra utøverne selv, er det verdt å diskutere mulighetene for å slippe til utøvere som velger å bli en aktiv motkraft på den internasjonale scenen.

Men så lenge de representerer Putins Russland og krigen pågår, må døra forbli stengt.