Gry Anita Langesæther. Foto: BDO (Titt Melhuus)
Gry Anita Langesæther. Foto: BDO (Titt Melhuus)

Tre grunner til at norske ansatte ikke bør være quiet quitters

TikTok-fenomenet har lite for seg i Norge.

Trenden #quietquitting har spredt seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og fenomenet har vært diskutert i utlandet en stund.

Nå har debatten kommet til Norge.

Jeg vil peke på tre grunner til at norske ansatte ikke ukritisk bør kaste seg på fenomenet quiet quitting:

1. Vi har fleksibilitet og vern!

I Norge har vi arbeidstidsbestemmelser som balanserer behovet for at arbeidskraften blir benyttet på en effektiv måte, og at vi som ansatte ikke utsettes for unødvendige helsemessige og sosiale belastninger ved å ha for lange arbeidsdager.

Vi har også andre ordninger som legger til rette for et fleksibelt arbeidsliv.

Eksempelvis rause permisjonsordninger, rett til redusert arbeidstid, gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, det vil si at den ansatte kan jobbe mer i perioder og ha tilsvarende fri i andre perioder.

Og om vi får redusert arbeidsevne, har arbeidsgiver en utstrakt tilretteleggingsplikt slik at vi kan beholde jobben.

2. Arbeidsavtalen og stillingsinstruks er ofte uklar

Quiet quitter betegner en som kun gjør det som står i stillingsbeskrivelsen.

Utfordringen i Norge er at arbeidsavtalen og stillingsinstruksen ofte er vag med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver den ansatte skal utføre.

Med quiet quitting kan det lett utvikle seg til at vi som ansatte selv definerer hva vi vil gjøre på jobben.

Men innenfor rammen av arbeidsavtalen, der lov eller tariffavtale ikke legger begrensninger, og der arbeidsgiver har saklig grunn for beslutningen, er det arbeidsgiver som har rett til å lede, kontrollere og fordele arbeidet, (den såkalte styringsretten).

Innenfor rammen av arbeidsforholdet er det sjefen som bestemmer hva vi skal gjøre i arbeidstiden.

Det er altså ikke fritt frem til å gjøre minst mulig på jobben.

Arbeidsgiver har rett til å gi oss rimelige og nødvendige instrukser. Der vi som ansatte nekter å følge slike rettmessige ordre, kan arbeidsgiver iverksette arbeidsrettslige reaksjoner som advarsel, oppsigelse og i verste fall avskjed.

Det sier seg selv at quiet quitting kan forsure forholdet til sjefen, og i verste fall har du ingen jobb å gå til.

3. Flest små og mellomstore virksomheter i Norge

I Norge er 9 av 10 virksomheter små og mellomstore.

I slike virksomheter er arbeidsgiver ofte helt avhengig av at de ansatte yter noe ekstra i perioder.

Med rentehevinger, høye strømpriser og råvaremangel er quiet quitting det siste små og mellomstore virksomheter bør måtte bekymre seg for.

Quiet quitting kan passe i land som ikke har det samme vernet for ansatte som vi har i Norge, men her til lands ønsker jeg ikke trenden velkommen.

Det er mange fenomener fra sosiale medier man ikke bør kaste seg på. Quiet quitting er en sånn!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no