Har du dratt kortet for mye i julen? Da må du gjøre dette. Foto: Jon Olav Nesvold
Har du dratt kortet for mye i julen? Da må du gjøre dette. Foto: Jon Olav Nesvold

Tok du julen på krita? Da må du kontakte oss

Betalingsproblemer er ingenting å skamme seg for.

Det er hvordan du rydder opp som definerer alvorligheten. Ta kontakt med inkassoselskapene hvis du mottar varsler. Bransjen står klar til å hjelpe deg over kneika.

Når pengene ikke lenger strekker til, så blir vi nødt til å velge. De fleste regningene blir betalt innen fristen, mens andre forblir en verkebyll i lengre tid fremover.

Eddy Kjær Foto: Kilian Munch
Eddy Kjær Foto: Kilian Munch

Vi kommer i en situasjon hvor dårlig selvfølelse og skam for egen økonomi kan være et hinder for gode og raske løsninger.

Inkassobransjen i Finans Norge er derfor opptatt av de med lavest forutsetninger for å betale, og de som er i fare for å komme i et økonomisk uføre.

SIFOs rapport om «dyrtid» er et signal om at de med svakest økonomi er særlig utsatt i tiden fremover, og de mest komplekse sakene har ofte gått over lang tid og kompliserer løsningene.

Når man oppdager at bankkontoen ikke strekker til er det derfor svært viktig at man tar tidlig kontakt med inkassoselskapet.

Nedbetalingsplaner og delbetalinger er noe som kan tilbys for å komme seg ut av det økonomiske uføret.

Mye positivt har skjedd med nordmenns usikrede gjeld de siste årene.

Godt forberedt

Vi har nedbetalt forbruksgjeld med mange milliarder kroner og en stabil situasjon for antall inkassosaker.

Selv i julemåneden desember 2022 reduserte nordmenn sin forbruksgjeld.

Strømpriser, inflasjon og renteøkninger gjør allikevel at vi bør holde et godt øye med gjeldssituasjonen i Norge.

Nordmenn er godt forberedt. Vi har redusert forbruksgjelden, fått etablert gjeldsregister, færre inkassokrav og flere med oppsparte midler å tære på.

På den andre siden er det ikke til å komme bort fra økte kostnader gjør hverdagen mer krevende for mange.

Vi har det i gjennomsnitt bra, men mange er ikke på gjennomsnittet. Gjelds- og utgiftsbyrden er ikke jevnt fordelt.

Selv om de fleste av oss får hjulene til å gå rundt, er det andre som ikke har oppsparte midler eller noen margin å gå på når regningene stiger.

Uten inkasso, ingen tillit

Det norske samfunnet er preget av høy tillit til hverandre. Dette gjør at vi kan låne penger og betale på kreditt når det er nødvendig.

Vi kan altså kjøpe produktet først og betale etterpå fordi vi har en grunnleggende tro på at vi gjør opp for oss.

Dette er en forutsetning for økonomisk frihet og fleksibilitet hos privatpersoner og bedrifter.

En godt fungerende inkassobransje er garantisten for denne tilliten.

Vi er nettopp ferdig med årets julehandel og feiringer, og januar møter oss som vanlig med mange regninger.

Gjøre en feil

Finans Norges forventningsbarometer viser tidenes laveste fremtidstro, og signaliserer med dette at mange er forberedt på vanskelige tider.

Til tross for forberedelsene varsles det jevnlig om fare for betalingsproblemer og inkasso som uønskede konsekvenser.

Inkasso er ofte forbundet med følelser som skam, utilstrekkelighet og lav selvfølelse.

Samtidig viser statistikkene at 3,2 millioner nordmenn har en form for gjeld som naturligvis må betales tilbake, og at omtrent seks millioner inkassosaker er under utførelse.

Dette er færre saker enn før korona, og viser samtidig at de fleste av oss har erfaring med inkassobransjen.

Det forteller også at mange gjør opp for seg uten problemer når vi får en påminnelse fra inkassoselskapet.

Det er mange grunner til at man kan havne i betalingsproblemer, vi er mennesker ikke maskiner.

Å være uheldig eller gjøre en feil, er ikke noe å skamme seg for. Det er hvordan du rydder opp og tar tak i problemene som definerer alvorligheten.

Oppfordringen fra inkassoselskapene er derfor – ta tidlig kontakt slik at vi kan bistå på en god måte.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no