SLUTTAVTALE: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor har sikret seg en sluttavtale verdt tre millioner kroner hvis han får sparken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
SLUTTAVTALE: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor har sikret seg en sluttavtale verdt tre millioner kroner hvis han får sparken. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
Bane Nor-direktørens sluttavtale

Tilliten begynner å bli tynnslitt

Jeg trodde tiden for gyldne fallskjermer for toppledere var over. For lengst. Men Bane Nor-direktørens gullkantede sluttavtale ligner veldig.

Tidlig på 1990-tallet ble vi kjent med begrepet «gylden fallskjerm». Det hadde ingenting med ekstremsport å gjøre, men med svært lukrative sluttpakker for næringslivsledere som fikk sparken. Det ble tatt et oppgjør med den ukulturen som førte til at enkelte toppledere fikk med seg flere titalls millioner kroner fra selskaper de ble sparket ut av.

Bane Nors toppsjef Gorm Frimannslund ble ansatt i 2016, på et tidspunkt hvor norsk næringsliv for lengst hadde tatt dette oppgjøret og staten hadde retningslinjer med rammer for avlønning og eventuell etterlønn for ledere i selskaper med staten på eiersiden.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Frimannslund fikk en god avtale, med over tre millioner kroner i årslønn. Som toppleder frasier han seg også stillingsvernet i arbeidsmiljøloven. Det betyr at han kan få sparken, hvis styret av ulike grunner ikke skulle ønske å ha ham som direktør lenger. En slik usikkerhet skal selvsagt kompenseres. Men innenfor rimelighetens grenser. Derav egne statlige retningslinjer for slikt. Bane Nor er et statlig foretak. Likevel valgte daværende styreleder, Siri Hatlen, å signere en avtale med Frimannslund, som sikret han en potensiell fallskjerm på tre millioner kroner, hvis han må forlate stillingen som Bane Nor-sjef mot sin vilje.

- Avtalen er fra 2016, og da er den innenfor retningslinjene, sier Frimannslund til TV 2. Men det er ikke riktig, skal vi tro Bane Nor selv og en arbeidsrettsadvokat som er sitert i samme reportasje. Sluttpakken er langt mer lukrativ enn statens egen retningslinjer, også de som gjaldt da avtalen ble signert i 2016.

Hvis han får sparken, har han tre måneders oppsigelsestid. Han er derimot garantert full lønn i hele seks måneder. Han kan med andre ord få seg en ny jobb etter endt oppsigelsestid og likevel motta full lønn fra skattebetalerne i tre måneder, i tillegg til lønnen han får fra en eventuell ny arbeidsgiver. Det tilsvarer hele 750.000 kroner på toppen av den lønna han mottar i sin nye jobb, og er klart i strid med statens retningslinjer fra den gang. Avtalen sikrer han også en garantilønn på tre millioner kroner i 12 måneder, men da vil eventuell lønn fra ny arbeidsgiver avkorte utbetalingene det siste halvåret. Hvis han ikke får ny jobb, får han full lønn av Bane Nor i 12 måneder.

Nå har ikke Frimannslund fått sparken. Så lenge han sitter som toppsjef i skandaleomsuste Bane Nor, har han styrets (og slik sett også statsrådens) tillit.

TILLIT: Så lenge Frimannslund sitter som toppsjef i Bane Nor, har han styrets tillit. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
TILLIT: Så lenge Frimannslund sitter som toppsjef i Bane Nor, har han styrets tillit. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Men tilliten til Bane Nor og etatens direktør begynner å bli tynnslitt i samferdselsdepartementet. Den storslåtte åpningen av 37-milliarders-prestisjeprosjektet Follo-tunnelen, med påfølgende stenging, mangelfull informasjon, utsatte frister og nå sist en utsettelse på ubestemt tid, har ført til enorm frustrasjon over Bane Nors prosjektledelse helt til topps i Samferdselsdepartementet. Når samferdselsminister Jon Ivar Nygård nekter å uttrykke tillit til Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund er ikke det et godt tegn for Frimannslund.

Men tanken på å gi ham en fallskjerm på tre millioner skattefinansierte kroner, virke kanskje noe begrensende på en eventuell trang til å bytte ham ut?