Taiwan må ikke bli det nye Ukraina

Jeg håper Frankrikes Macron legger retorikken på hylla.

FARLIG: Dersom Europa skulle fire på vår støtte til Taiwan, vil den kinesiske lederen Xi Jinping ta det som et tegn på at den vestlige blokken vil kunne slå sprekker i sitt svar på en invasjon av øysamfunnet, skriver Venstre-leder Guri Melby. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån
FARLIG: Dersom Europa skulle fire på vår støtte til Taiwan, vil den kinesiske lederen Xi Jinping ta det som et tegn på at den vestlige blokken vil kunne slå sprekker i sitt svar på en invasjon av øysamfunnet, skriver Venstre-leder Guri Melby. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Over ett år etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina, har vi lært to ting.

For det første, hvor viktig det er at USA og Europa står sammen i vår støtte til Ukraina.

For det andre har vi erfart at diktatorer leter etter svakhet og tvetydighet som de kan bruke til egen vinning.

Nå må sørge for at det siste ikke skjer i Taiwan.

På veien hjem fra et opphold i Kina uttalte Frankrikes Emmanuel Macron seg nylig om Europas framtid.

Han ønsket å se kontinentet som en «tredje supermakt», og var redd for at vi kunne bli dratt inn i en konflikt som ikke var vår egen hvis vi blander oss inn i relasjonen mellom Kina og Taiwan.

Han pekte på USA og Kinas kniving om Taiwans framtid.

Det virker som han mener at vi kan få et nærmere og bedre forhold til Kina, om vi bare skaper litt avstand til Washington.

Jeg er redd dette tar oss i helt feil retning.

Demokratier må overleve

Det er alliansen og et delt verdisett som er styrken i det vestlige samarbeidet.

Det er uklokt å rokke ved dette, spesielt i dagens usikre verden.

Vår evne til å påvirke verdens mest krevende sikkerhetsutfordringer, enten det gjelder Iran, Russland eller Kina, ligger i vårt nære forhold til USA.

Macron mener at Taiwan er et anliggende for USA og Kina, ikke for Europa.

Men Europa har en sentral interesse av at Taiwan overlever som et demokrati.

Taiwan er nemlig kroneksempelet på at demokrati er en universell verdi, ikke kun et vestlig påfunn.

Dersom Europa skulle fire på vår støtte til Taiwan, vil den kinesiske lederen Xi Jinping ta det som et tegn på at den vestlige blokken vil kunne slå sprekker i sitt svar på en invasjon av øysamfunnet.

Macrons ønske om at Europa toner ned sin støtte til Taiwan vil dermed øke sannsynligheten for en væpnet konflikt om øya.

Den polariserte politiske situasjonen i USA er et hinder for samarbeid med Europa på flere områder, men akkurat i Kina- og Taiwan-spørsmålet finnes det konsensus på tvers av partigrenser i USA.

Dette er et mulighetsrom vi burde bruke for å bredde ut støtten til Taipei, ikke redusere Europas rolle.

Ikke tiden for å løsrive Europa

Europa og USA står sammen i vår til støtte Ukraina.

Dette er et signal både til Putin og til Xi om at vi ikke kommer til å akseptere lignende trekk andre steder i verden.

Å ville undergrave vår støtte til Taiwan vil oppnå det motsatte for det demokratiske øysamfunnet.

Macron ønsker seg et mer uavhengig Europa, som kan bli en «tredje supermakt».

Jeg ønsker meg også et Europa som kan bruke sine krefter til å støtte opp under demokrati og en regelstyrt verdensorden.

For å oppnå det må vi investere mer i vår egen sikkerhet, og vi må bli flinkere til å samarbeide. Her er jeg enig med Macron.

Men jeg er uenig i at dette er tiden for å løsrive Europa fra vårt nære samarbeid med USA, Taiwan eller andre demokratier rundt om i verden.

Tvert imot så mener jeg at det vi har oppnådd for Ukraina, har skjedd fordi vi har stått sammen på tvers av Atlanteren.

Framover må Europa skape flere allianser, ikke svekke de vi allerede har inngått.

Vi må bygge en verdensomspennende koalisjon av land som sier klart nei til diktatorer som tar seg til rette på frihetens bekostning.

Og vi trenger en frihetsfremmende handelspolitikk, som vi fremmet forslag om i Stortinget denne uken.

Frankrike er det eneste europeiske landet som har sendt et krigsskip til Taiwan-stredet som et svar på kinesisk sabelrasling.

Jeg håper Macron framover vil fortsette med dette, og heller legge retorikken om mindre samarbeid med USA på hylla.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no