Ny E39 utenfor Kristiansand åpner i oktober. Foto: Tor Erik Schrøder
Ny E39 utenfor Kristiansand åpner i oktober. Foto: Tor Erik Schrøder

SV tror at dårlige veier er god miljøpolitikk

Det virker som at SV tror at alle samferdselsutfordringer i Norge kan løses med kollektivtrafikk i og rundt de store byene.

SV varsler store kutt i motorveiprosjekter når de denne høsten skal forhandle budsjett med Regjeringen.

Det er en elendig idé!

Selv om det under Solberg-regjeringen ble bevilget historisk mye til veibygging, er det fremdeles stort behov for oppgradering av veinettet i Norge.

Veiene er livsnerven for å knytte regioner og landsdeler sammen, for verdiskaping i næringslivet og en enklere hverdag for familiene.

Trond Helleland Foto: Torstein Bøe
Trond Helleland Foto: Torstein Bøe

Jeg mistenker ikke SV for å ha mye dialog med norske bedrifter, men hadde de spurt, ville de unisont fått høre viktigheten av å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft og få varene raskt ut i markedet.

Og det er nettopp det veier gjør. Veier utvider og knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner.

En god vei gjør avstanden mellom folk kortere. Og ikke minst, gjør den at varer og personer kommer trygt og effektivt frem.

SV tror at dårlige veier er god miljøpolitikk. Men dårlige veier er bare dårlige veier.

Veiene vi bygger i dag skal stå i mange generasjoner. Og allerede nå er 8 av 10 biler som selges nullutslippsbiler.

At SV har motstand mot nye veier i 2022, vitner bare om en nedarvet motstand mot privatbilisme.

I stedet for å bruke offentlige midler på å sette folk og næringsliv i stand til å reise raskt og trygt fra A til B, vil de i stedet øke byråkratiet.

Prosjektene som SV vil stoppe og nedskalere er viktige prosjekter, som mange har ventet på og som det er knyttet store forventninger til.

Det virker som at SV tror at alle samferdselsutfordringer i Norge kan løses med kollektivtrafikk i og rundt de store byene.

Det er ikke tilfelle. Det er også behov for god mobilitet i resten av landet. Det betyr at vi fortsatt må bygge mer vei.

En ting er jeg imidlertid enig med SV i. I den økonomiske situasjonen Norge nå står i, vil det bli behov for noen tøffe prioriteringer.

Derfor er det desto merkeligere at SV og regjeringen vil bruke milliarder av kroner på å reversere nødvendige reformer i samferdselssektoren.

De er motstandere av Nye Veier, selv om selskapet har redusert kostnadene med 20 prosent på prosjektene de har bygget.

Og konkurransen på jernbane, som sparte skattebetalerne for flere milliarder kroner, ble avlyst kun av ideologiske hensyn.

Jeg forventer at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre forstår viktigheten av å bygge gode veier som knytter by og bygd sammen.

Derfor bør de ikke bøye av for SVs krav om motorveikutt, men i stedet fortsette den storstilte veiutbyggingen som Erna Solberg satte i gang i sin regjeringstid.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no