«Størrelsen på lommeboka skal ikke bestemme»

Arbeiderpartiet tar dette på alvor, skriver varaordføreren i Oslo.

Abdullah Alsabeehg, Varaordfører i Oslo, Arbeiderpartiet Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Abdullah Alsabeehg, Varaordfører i Oslo, Arbeiderpartiet Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kjære Alexander Aas, Oslo Arbeiderparti deler din bekymring.

Jeg er glad for at du deler din historie om din oppvekst med en alenemor som ikke hadde råd til dyre treningskontigenter.

Dessverre er det alt for mange i Oslo som fortsatt ikke kan delta i idretten på grunn av økonomi. Arbeiderpartiet tar dette på alvor.

Jeg vokste opp i en relativ stor familie i en kommunal leilighet på Holmlia. Selv om min familie hadde dårlig råd, prioriterte mine foreldre at jeg og mine søsken deltok i idretten. Fotballsko gikk i arv.

Pappa oppsummerer viktigheten av å delta i idretten på en fin måte: «Det handler om å være en del av lokalsamfunnet, og det handler om folkehelse.»

Mine foreldre stilte opp med kjøring, vaffelsalg og heiarop. På Holmlia var det synlig at ikke alle barn vi vokste opp med var like heldige.

For mange var økonomi en barriere. For noen var negativ sosial kontroll en barriere. Noen barn deltok, men man så aldri noe til deres foreldre.

Pandemien har gjort at flere barn og unge, og frivillige, sluttet i idretten. Så kom dyrtid. Nå er det de unges tur. Vi skal skape muligheter for unge.

Utvidelsen av idrettsanlegg i Oslo har kommet mens Arbeiderpartiet har hatt makten. På åtte år har vi bygd tre nye skianlegg og ett er rehabilitert.

Vi har bygd og rehabilitert 18 nye kunstgressbaner, 48 rehabiliterte kunstgressbaner, og to nye ishaller bare for nevne noe. Det første nye kommunale badet siden 1983 ble åpnet.

Vi har investert 6,2 milliarder i idrettsanlegg, og vil investere nesten 5 milliarder til de kommende årene.

Aldri har det blitt bygd så mange idrettsanlegg i Oslo. Vi vil fortsette å gjennomføre det idretten selv kalte et taktskifte i byggingen av idrettsanlegg.

Vi skal i tiden som kommer fortsatt se på om driftsmodellen for idretten er god nok. Vi har økt rammetilskuddet til Oslo Idrettskrets med over 3 millioner.

I 2023, slik at dette nå er på 52 millioner. Dette inkluderer driftsstøtte og hodestøtte til alle barn og unge i Osloidretten.

Totalt har rammetilskuddet økt med over 10 millioner siden 2015. I tillegg har Arbeiderparti-ledet regjering gitt 29,3 millioner direkte til Oslo for å få deltagelsen i idretten opp og prisene ned.

Oslo fikk den største andelen av pengene som er satt av til å inkludere barn og ungdom som faller utenfor.

Vi har satt av 10 millioner årlig til nabolagsklubber, som blant annet støtter klubber med midler til ansatte, og dermed tar vekk noe av det presset mange frivillige opplever i den daglige driften.

Raymond Johansen vil fortsette å støtte arbeidet med nabolagsklubber og sørge for gode rammebetingelser blant klubbene som tar et utvidet samfunnsansvar ved å inkludere alle.

Det er viktig å understreke at det ikke er forbudt med reklame og sponsorinntekter i dag. Vi er åpne for en diskusjon om endringer rundt reklame og sponsorinntekter knyttet til kommunale anlegg.

Det er viktig at felles retningslinjer ligger til grunn for salg av reklame på kommunalt eide anlegg, slik at like prinsipper ligger til grunn for alle aktører.

Størrelsen på lommeboka skal ikke bestemme om barn og unge kan delta i idretten. Oslo skal være en by hvor alle skal kunne bo og leve gode og aktive liv.