Olje og Energidepartementet svarer på kritikken. Foto: Ole Berg-Rusten
Olje og Energidepartementet svarer på kritikken. Foto: Ole Berg-Rusten

Spesielt å få kritikk fra et parti som var mot dette hele tiden

Jeg har forståelse for at mennesker boende i fritidsboliger som ikke mottar strømstøtte, bekymrer seg for høye strømpriser.

Alle husholdninger har krav på strømstøtte. I et innlegg publisert på TV2.no 24. november skriver stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) at mennesker boende i fritidsboliger straffes med å ikke få strømstøtte fra myndighetene.

Dette er en spesiell kritikk å få servert fra et parti som ikke ønsket strømstøtten i utgangspunktet, men heller en makspris på strøm som en rekke eksperter advarer mot.

Elisabeth Sæther Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon
Elisabeth Sæther Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Marhaug skriver at dette rammer de i Norge som er registrert bosatt i en fritidsbolig hos Folkeregisteret.

Selv med ordningens avgrensning mot fritidsboliger, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) åpnet for at de som har fått tillatelse fra kommunen til å bo fast i fritidsbolig, får strømstøtte.

I plan- og bygningslovgivningen stilles det krav til hva som kan være fast bosted. Kravene skal ivareta hensyn som helse, miljø og beredskap.

Det stilles mindre strenge krav til fritidsboliger.

For å kunne ta i bruk fritidsbolig som bolig, er det nødvendig å søke kommunen om bruksendring etter plan- og bygningsloven.

I mange tilfeller er det også nødvendig å søke om dispensasjon fra arealplan.

Oppfølging av krav satt i plan- og bygningslovgivningen er et viktig ansvar som er tildelt kommunene.

For at strømstønadsordningen skal være praktisk håndterbar og kontrollerbar for de som skal forvalte den, er det nødvendig med klare avgrensninger.

Folkeregistrert adresse er i seg selv lite egnet som vilkår for å motta strømstøtte.

Å legge folkeregistrert adresse til grunn vil være administrativt krevende for nettselskapene og kan gjøre det lettere å omgå regelverket og få urettmessig støtte for hytteforbruk.

Det kan også føre til økt uønsket bruk av hytter som helårsboliger. Jeg har forståelse for at mennesker boende i fritidsboliger som ikke mottar strømstøtte, bekymrer seg for høye strømpriser.

Jeg har også fått signaler om at det kan være tids- og kostnadskrevende å få innvilget bruksendringstillatelse, for å oppnå formell registrering som husholdning som gir rett til strømstøtte. Regjeringen vurderer kontinuerlig behovet for å gjøre endringer i ordningen.

Departementet har i dag bedt RME om å se nærmere på problemstillingen som gjelder husholdninger som ikke har annet fast bosted enn fritidsbolig.

I alle vurderinger av eventuelle justeringer, må omfanget av problemet veies opp mot ressursbruk og eventuelle andre konsekvenser ved å foreta endringer.

Ordningen fungerer i det store og hele godt, og vi må være sikre på at vi ikke gjør endringer som rokker ved dette.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no