Vedum har mistet grepet

Sp-massakre i nord

En nattsvart mørketid har senket seg over Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet i Nord-Norge. Velgerne valfarter vekk fra partiet.

BETENKT: Sp-leder og Trygve Slagsvold Vedum har grunn til å være betenkt. Senterpartiet har knapt velgere igjen i Nord-Norge.
BETENKT: Sp-leder og Trygve Slagsvold Vedum har grunn til å være betenkt. Senterpartiet har knapt velgere igjen i Nord-Norge.

Sammenligner vi med de to siste valgene er fallet nesten ikke til å tro.

For to år siden fikk Senterpartiet 18,4 prosents oppslutning i Finnmark, 19,1 prosent i Troms og 21,2 prosent i Nordland. I sist lokalvalg for fire år siden fikk Senterpartiet 24,1 prosent i det sammenslåtte Troms og Finnmark og 25,3 i Nordland. Hver fjerde velger i de nordligste fylkene, ga sin stemme til Trygve Slagsvold Vedums parti.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Espen Solli
TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Espen Solli

Nå er det knapt en eneste velger igjen, kun 4,5 prosent viser gjennomsnittet av de to siste kommunemålingene fra Kantar. For en skrell.

Hva har skjedd? I tillegg til en generell dyrtidsslitasje og frustrasjon over at store forventninger ikke er innfridd, er det nærliggende å peke på én årsak til Sp-kollapsen i Nord-Norge: Melkøya.

Pressekonferanse 8. august 2023. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
Pressekonferanse 8. august 2023. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Regjeringspartiene startet valgkampen med å gi klarsignal til å elektrifisere det gigantiske gass-anlegget på Melkøya i Hammerfest med strøm fra land. Det er kontroversielt, både i nord og ikke minst i Senterpartiet, fordi landsmøtet i vår vedtok det stikk motsatte, et klart nei til elektrifisering med strøm fra land. Senterpartiet og nordlendingene fryktet nemlig kraftkrise og galopperende «søringpriser» på strøm hvis Melkøya skulle få strøm fra samme nett som husholdningene og bedriftene. For det er store mengder kraft som trengs for å kjøle ned gassen og omgjøre den til flytende LNG som kan fraktes med skip til europeiske havner, faktisk like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag.

Regjeringens forutsetninger og målsettinger om at man samtidig skal bygge ut linjekapasitet og ny kraftforsyning (vindturbiner på land) som skal kompensere for alt dette og vel så det, har ikke Senterpartiets velgere noen tro på, heller ikke partiets tillitsvalgte lokalt som også har rast mot egen regjering i denne saken.

På Kantars første kommunebarometer etter sommeren klokket Senterpartiet inn på anstendige 15 prosent i Nord-Norge, helt likt med regjeringspartner Ap. Uken etter offentliggjorde de Melkøya-beslutningen, og responsen fra velgerne var momentan. Sp falt til 9 prosent, mens Ap nesten doblet seg i nord til 27 prosent. Ap-velgerne har åpenbart likt budskapet om at elektrifisering kutter klimagassutslipp, sikrer arbeidsplasser og at regjeringen samtidig forplikter seg til å prioritere kraftutbygging og linjekapasitet i hele Finnmark.

Og siden har Ap holdt stand, mens Sp har falt videre til 7 prosent på målingen etter, deretter til 6 prosent og nå helt ned til 3 prosent på den aller ferskeste målingen. Siden bakgrunnstallene blir så små når vi bryter ned én meningsmåling til landsdeler, slår vi sammen de to siste målingene for å få et statistisk tryggere grunnlag. Da får vi totalt 500 respondenter i nord og en oppslutning for Sp på 4,5 prosent.

Med andre ord: Det er ikke sikkert bunnen er nådd.