IKKE ØNSKELIG: Min vurdering i høst var at det verken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024, skriver samferdselsminister
Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Gorm Røseth / TV 2
IKKE ØNSKELIG: Min vurdering i høst var at det verken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Gorm Røseth / TV 2

Solberg-regjeringen skjøv utfordringen foran seg

Alle er enige i målet om å få flere reisende til å velge grønne togreiser. Men hvordan vi skal få til dette, er det slett ikke enighet om.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Morten Stordalen er kritisk til prosessen som endte med at Vy fikk tildelt driften av hele persontogtilbudet på Østlandet av Jernbanedirektoratet.

Stordalen hadde nok helst sett at Solberg-regjeringens politikk, med konkurranseutsetting av togtilbudet, ble videreført.

Vi stanset konkurransene om persontogtilbudet på Østlandet samme høst som vi inntok regjeringskontorene.

Togtransport er en samfunnskritisk funksjon, og da er det viktig med statlige togselskaper som kan garantere de reisende et tilbud.

Denne regjeringen mener i tillegg at tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet.

En bedre utnyttelse av denne kapasiteten var en utfordring som Solberg-regjeringen skjøv foran seg.

Nøye vurdert

Dersom fremtidig økning i antall reisende skal tas med kollektivtransport, kan ikke reisende stå tett på perrongen mens halvfulle flytog kjører forbi.

En mulig konsekvens av den forrige regjeringens politikk kunne vært at verken Vy eller Flytoget ville ha kjørt tog på Østlandet.

Med unntak for Vys togtilbud på Bergensbanen kunne persontogtilbudene vært driftet av utenlandskeide togoperatører.

Under hele prosessen har det vært klart at Vy og Flytoget kunne bli tildelt hver sin avtale av Jernbanedirektoratet, dersom det ga et bedre togtilbud til en bedre pris for staten enn en samlet tildeling.

Min vurdering i høst var at det verken var realistisk eller ønskelig at Vy skulle stå uten drift av togtrafikk på Østlandet fra 2024.

Beste løsningen

Vi må ikke glemme at det er Vy som er skaperen av det suksessrike rutetilbudet som ble innført i 2014, og at selskapet har en helt unik kompetanse knyttet til ruteplanlegging og kapasitetsutnyttelse.

Samferdselsdepartementet vurderte også risikoen ved at Flytoget med om lag 350 ansatte skulle overta driften av hele togtilbudet på Østlandet som i dag omfatter om lag 1 800 ansatte.

Men av hensyn til statens forhandlingsposisjon kunne verken Vy eller Flytoget bli orientert om dette før Jernbanedirektoratet offentliggjorde sin konklusjon 3. mars i år.

Jernbanedirektoratet offentliggjorde 3. mars at den beste løsningen er å tildele hele togtilbudet på Østlandet til Vy.

Jeg har tatt dette til etterretning.

Skulle ikke konkurrere

Stordalen klager på at det ikke var reell konkurranse mellom de to selskapene.

La meg understreke at det heller ikke har vært meningen at det skulle være noen konkurranse.

Det har vært direktetildeling.

Direktetildelingsprosessen er vesentlig annerledes enn hvis det hadde vært gjennomført en konkurranse, slik den forrige regjeringen la opp til.

I denne direktetildelingen har Jernbanedirektoratet forhandlet med statens to persontogselskaper om vederlaget og hvordan tjenestene skal utføres for best mulig måloppnåelse, basert på et mandat fra departementet.

Vil fortsatt være godt tilbud

Det er detaljerte regler i EUs kollektivtransportforordning som må følges for å at myndighetene skal unngå risiko for overkompensasjon. Jernbanedirektoratet har gitt uttrykk for at deres vurdering er at kravene i kollektivtransportforordningen er fulgt, og jeg legger dette til grunn.

Vi vil nå få en avtale med Vy som gir et togtilbud med svært god kvalitet, og til en pris som sparer staten for én milliard kroner over ti år sammenliknet med å tildele én avtale til hvert av selskapene.

Flytoget har levert godt, under gode betingelser, og det skal de gjøre en stund til.

Et godt togtilbud til Oslo Lufthavn skal vi også ha i fremtiden, men det vil inngå i det ordinære togtilbudet.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no