Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
Fotball-VM i Qatar:

«Skyr ingen midler for å kvele kritikk»

Hvis du virkelig vil vite hvor troverdig, etisk og demokratisk en organisasjon eller et regime er, se på hvordan de behandler varslere.

Det å ivareta varslere slik at det føles trygt og meningsfullt å si ifra om kritikkverdige forhold er alfa og omega for alle organisasjoner som ønsker å drifte forsvarlig og etisk. Jo mer penger, makt og prestisje det er i en organisasjon, jo større er risikoen for at noen lar seg friste til å misbruke posisjonen sin eller ta snarveien gjennom grenseland.

I fotballen er det nå så mye penger og prestisje på spill at det hele tiden er en helt åpenbar risiko for at noen skal trå over grensen. Den potensielle gevinsten for å bli med på det skitne spillet er stor og risikoen for å bli tatt er deprimerende liten. Ukulturen i FIFA er god dokumentert. Frem mot tildelingen av VM 2018 og VM 2022 har flere varslere fortalt at bestikkelser og korrupsjon var en selvfølgelig del av spillereglene.

Les saken: Hun varslet om Qatar-korrupsjon

Når en slik verden møter et autoritært regime med enorme ambisjoner og nærmest utømmelig lommebok, bør alle alarmklokkene ringe. Men man er helt avhengig av at noen faktisk er villige til å snakke åpent om det som foregår.

Gode retningslinjer for å håndtere varsler og varslere er ekstremt viktige verktøy i kampen mot korrupsjon og maktmisbruk. Det er et sikkerhetsnett både for de som varsler og for organisasjonens integritet. Hvis man gjør det vanskelig å varsle, risikerer man at ukultur og umoral får blomstre fritt.

Det å varsle kan være veldig krevende, spesielt i organisasjoner preget av tette bånd og sterk lojalitet internt. Det koster å si ifra om at noe ikke er som det bør være, og nettopp derfor er organisasjoners oppgave å møte varslere med åpent sinn og et genuint ønske om å ta tak problematiske sider av organisasjonens drift eller personell. Sunne organisasjoner med ansvarsfulle ledere evner å se på et varslere med takknemlighet, fordi varslere gir deg muligheten til å rydde opp i ukultur i organisasjonen. Verken Qatar, Qatars VM-komité eller FIFA er i nærheten av å leve opp til dette idealet.

Phaedrea Al-majid har reist til Bergen for å fortelle sin historie Foto: Lars Christian Økland / TV 2
Phaedrea Al-majid har reist til Bergen for å fortelle sin historie Foto: Lars Christian Økland / TV 2

For i en verden der umoral og skittent spill har blitt normalen, er alle som pirker i en gjennomregissert fasade en potensiell trussel. Der er varslere et problem som må ryddes unna, en fiende som må trues til taushet.

Måten Phaedra Al-Majid ble møtt på etter at hun fortalte at hun hadde vært vitne til at FIFA-topper ble bestukket for å stemme på at Qatar skulle få VM tegner et dystert bilde. Hun var heldig på den måten at hun “kun” fikk sparken fra budkomiteen og ble deportert. Etterfølgeren hennes sitter i fengsel etter å ha varslet om kritikkverdige arbeidsforhold blant migrantarbeidere i Qatar.

Men å slippe “billig” unna som Qatar-varsler er ingen spøk det heller. Phaedra Almajid forteller om trusler, om at airbagen ble fjernet fra bilen hennes, om mystiske telefoner og biler med bilder av den qatarske emiren på panseret som kjører rundt i nabolaget hennes. Beskjeden er tydelig: Vi følger med. Vi ser deg. Du slipper ikke unna.

Phaedrea Al-majid har reist til Bergen for å fortelle sin historie Foto: Lars Christian Økland / TV 2
Phaedrea Al-majid har reist til Bergen for å fortelle sin historie Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Dessverre er det ikke overraskende at Qatar og Qatars VM-komité utsetter varslere for trusler, deportasjon og det som verre er. Til tross for alle lovnader og store ord viser Qatar gang på gang at de ikke skyr noen midler for å kvele kritikk, enten det dreier seg om menneskerettighetsbrudd blant migrantarbeidere eller skittent spill for å få VM.

Qatar har brukt enorme summer på å få VM og de har brukt enda større summer på å bygge det glansbildet FIFA-president Infantino så stolt inviterer fotballverdenen til om et par uker.

Måten de møter både varslere og kritisk journalistikk på forteller oss alt om hvor langt de er villige til å gå for å hindre at fasaden i Doha slår sprekker.