Høyres Jan Tore Sanner håper regjeringspartiene tar inspirasjon fra deres forslag til en bedre skole. Foto: Ingvild Gjerdsjo
Høyres Jan Tore Sanner håper regjeringspartiene tar inspirasjon fra deres forslag til en bedre skole. Foto: Ingvild Gjerdsjo
Ungdomsskolereformen:

Senterpartiet tar feil

Jeg håper regjeringen snart vil konkretisere hvordan de vil oppnå en mer praktisk og variert skole, ikke bare hva de er imot.

Maren Grøthes (Sp) innlegg om Høyres ungdomsskolereform baserer seg enten på manglende forståelse eller lesing av hva Høyre faktisk foreslår.

Den krever en grundig opprydding i fakta.

La meg være helt tydelig: Høyre foreslår ikke å innføre karakterer på 7. trinn.

Vi foreslår heller ikke pensum eller en «akademisering» av skolen.

Det vi foreslår, er et forskningsbasert forsøk på en modell hvor barneskolen utgjør seks år og ungdomsskolen fire år.

Dette skal prøves ut på skoler som allerede har 1. til 10. trinn på én skole.

Målet er at elevene skal få mer tid og rom til å finne seg til rette, og utvikle seg faglig og sosialt.

Det prøves allerede ut versjoner av dette i dag, der elever får hospitere på ungdomsskolen, forsere fag eller at ungdomsskolelærere brukes i 7. klasse.

Derfor vil vi gjøre forsøk slik at vi får kunnskap om dette.

Trenger flere tilbud

Påstanden om at Høyre vil at elevene skal tilpasse seg skolen, mens Senterpartiet vil imøtekomme elevenes behov, er også fullstendig feil.

Mange av våre forslag handler nettopp om at elevene skal få en skole tilpasset seg, og ikke det motsatte.

Ikke alle elever trives i det som omtales som fellesskolen.

Derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre, å gi disse elevene et annet tilbud som løfter motivasjonen.

Høyre vil ha flere alternative opplæringsarenaer der elevene i en periode kan få kunnskap, kompetanse og et opplæringstilbud utenfor klasserommet.

Intensiv opplæring

Grøthe skriver at «Senterpartiets mål er at flere elever skal fullføre skoleløpet». Det er bra.

På Høyres vakt økte andelen som fullfører videregående til over 80 prosent.

Nå fullfører om lag 5400 flere ungdommer hvert år, enn da Senterpartiet sist satt i regjering.

Grøthe glemmer å adresse at det som står i veien for at enda flere skal fullføre, er at altfor mange elever starter på ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok.

Å sikre at alle kan lese, skrive og regne skikkelig, er ikke å akademisere skolen, men å gi elevene nøkkelen til læring i alle fag.
Jan Tore Sanner, Utdanningspolitisk talsperson, Høyre

Disse elevene starter med et utgangspunkt som gjør det vanskeligere å mestre ungdomsskolen og veien videre på videregående.

Vi vet at hvis ikke ungdomsskolen retter opp dette, vil elevene sannsynligvis ha store problemer med å fullføre videregående.

Men det er ikke så mye som skal til.

Hvis vi klarer å løfte disse elevene litt, er sannsynligheten for at de fullføre videregående mye større.

Derfor vil Høyre ha intensiv opplæring for de som blir hengende etter i lesing, skriving og regning og trenger ekstra hjelp.

Å sikre at alle kan lese, skrive og regne skikkelig, er ikke å akademisere skolen, men å gi elevene nøkkelen til læring i alle fag.

Høyre vil også at elevene skal få vist frem en større bredde av det de har lært i skolen.

Derfor foreslår vi en prosjektoppgave der elevene kan få vist mer av hva de har lært, og gjennom dette prosjektet fordype seg i ett av de tverrfaglige temaene i skolen.

Det er overraskende at regjeringspartiene, som snakker varmt om alternative vurderingsformer, reagerer så negativt på et forslag om nettopp dette.

Vil styrke læreren

Påstandene om at Høyre viser mistillit til lærerne i vårt forslag til ungdomsskolereform faller også på sin egen urimelighet.

Tvert imot vil vi styrke skolen og lærernes fleksibilitet til å styre fag og timefordeling, og frigjøre mer tid for at lærerne skal være lærer.

Og vi understreker at lærerne er den absolutt viktigste faktoren for å lykkes med å løfte elevenes læring.

Senterpartiet og regjeringen mener tydeligvis at det er helt greit at ikke alle lærere som skal undervise i norsk, matematikk og engelsk skal ha fordypning i disse fagene.

Støre-regjeringen ønsker å løse utfordringen med for få kvalifiserte lærere i skolen med færre krav.

Høyre vil heller sikre at alle elever møter en kvalifisert lærer gjennom å utdanne flere, satse stort på videreutdanning og innføre karriereveier for lærerne som vil spesialisere seg på undervisning slik at vi kan beholde flere lærere i klasserommet lengre.

Mer praktisk og variert

Høyres mål med ungdomsskolereformen er at alle elever skal oppleve mestring og læringsglede, møte en mer tilpasset undervisning og en mer praktisk og variert skole.

Derfor foreslår vi 80 tiltak for å fornye ungdomsskolen.

Jeg er glad for et engasjement for å gjøre ungdomsskolen bedre.

Og jeg håper regjeringspartiene tar inspirasjon fra våre forslag i arbeidet fremover.

Men jeg håper debattene fremover kan handle om det vi faktisk foreslår, og at regjeringen snart vil konkretisere hvordan de vil oppnå en mer praktisk og variert skole.

Ikke bare hva de er imot.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no