Senterpartiet lager burgere av stråmenn

Senterpartiet har lang tradisjon i å hakke på Miljøpartiet De Grønne for en jordbrukspolitikk vi ikke har. Hvis nordmenn kunne spise Senterpartiets stråmenn, hadde Norge vært selvforsynt for lengst.

– Det må føles merkelig for de norske bøndene som har dyrket råvarene at Senterpartiet kaller dem «jukseburgere», skriver Rasmus Hansson i MDG. Foto: Ole Berg-Rusten
– Det må føles merkelig for de norske bøndene som har dyrket råvarene at Senterpartiet kaller dem «jukseburgere», skriver Rasmus Hansson i MDG. Foto: Ole Berg-Rusten

Jenny Klinge, som den 13. juni anklager MDG for å svekke norsk selvforsyning, ville kanskje hatt glede av å lese hva som faktisk står i vårt program og våre innspill til jordbruksoppgjøret.

Da vil hun se at MDGs jordbrukspolitikk vil styrke norsk jordbruk, sjølforsyning og ressursbruk, og styrke jordbrukets bidrag til bremse klimaendringer og naturtap som i siste omgang truer jordbruket selv.

Vil jobbe for bøndene

MDGs jordbrukspolitikk ligner mye på Bonde- og småbrukarlagets, og på mange områder på Bondelagets. Det er interessant at det provoserer Senterpartiet så fælt.

MDG har en jordbrukspolitikk for å stoppe tapet av bønder og opprettholde antall bruk i Norge. Vi vil vri jordbrukspolitikken fra ensidig volumvekst til mer bruk av norske ressurser, mindre fórimport, mer utnyttelse av areal som ikke passer til stordrift og en tilskuddsmodell som gjør det mulig å leve av å drive gård.

MDG, SV og Rødt foreslår i behandlingen av jordbruksoppgjøret at pengene regjeringen bevilger til økt kraftfôravhengighet, heller brukes på blant annet økt beitetilskudd og økt utmarkstilskudd. Vi vil gjøre det mer lønnsomt å la dyra spise det norsk natur har by på. Men sånt stemmer Senterpartiet og Jenny Klinge imot.

Vil ikke kverke kjøttproduksjonen

Det er bare tull å påstå at MDG vil kverke norsk kjøttproduksjon. Men vi vil ikke basere kjøttproduksjon på fórimport og korn folk kan spise. Vi vil ha en kjøttproduksjon som bidrar mer til den klimapolitikken Senterpartiet har vedtatt i regjering.

Det vil bety noe mer korn og grønt og noe mindre kjøtt, akkurat som kostholdspolitikken til helseministeren og klimapolitikken til klimaministeren sier.

Jeg må innrømme at jeg aldri har skjønt Senterpartiets demonisering av grønnsaker. Det er norske bønder som produserer kornet, rotvekstene og grønnsakene også. Du får kjøpt vegetarburgere basert på norske råvarer i matbutikken, og det må føles merkelig for de norske bøndene som har dyrket råvarene at Senterpartiet kaller dem «jukseburgere».

Krigen i Ukraina, midt i verdens kornkammer, svekker matsikkerheten globalt. FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) advarer om at katastrofen i Ukraina kan føre til at matprisene kan øke med opp mot 22 prosent i år fra et allerede høyt nivå, og at opp mot 13 millioner flere mennesker vil kunne lide av underernæring neste år som følge av krigen.

Derfor har Norge nå en grunnleggende plikt til økt selvforsyning, ved å utnytte våre egne ressurser produsere mat.

Derfor er det viktig å merke seg at Senterpartiet jordbrukspolitikk nå gjør det motsatte. Stortinget har akkurat behandlet årets jordbruksoppgjør, som gir et etterlengtet og velfortjent inntektsløft for norske bønder. Men oppgjøret svikter på et avgjørende punkt: Å bidra til øke norsk selvforsyning.

Senterpartiet bruker regjeringsmakta til to alvorlige feil: Det ene er økt prisnedskriving på importerte kraftfôrråvarer. Det svekker lønnsomheten i bruk og bosetting basert på norske ressurser, og øker sentralisert, importbasert produksjon som ikke er reell sjølforsyning.

Det andre er å øke det såkalte kvalitetstilskuddet på storfekjøtt. Tilskuddet gir høyere kilopris til store, kjøttfulle dyr, og er en direkte økonomisk oppmuntring til økt bruk av importert kraftfór og mindre bruk av lokalprodusert grovfór. Det favoriserer store, tunge og kraftfôravhengige raser framfor tradisjonsrike, slankere norske raser som i lever av gras.

Må kunne samarbeide nasjonalt

Mens Senterpartiet på Stortinget produserer veggis-myter om MDG, samarbeider MDG og Senterpartiet ofte bra i jordbrukspolitikken lokalt. Vi står ofte sammen i kampen for å bevare matjord og å berge lokalsamfunn og bruk.

Nasjonalt håper jeg vi også kan stå sammen om en framtid for jordbruket som gir flere bønder, økt selvforsyning og større utslippskutt. Det vil også bety bedre velferd for både bønder og dyr.

Men da må Senterpartiet og Jenny Klinge slutte å argumentere mot stråmenn. Det skaper som kjent ikke fruktbar debatt.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no