Regjeringens politikk er feilslått både når det gjelder familieliv og likestilling

KrF mener en moderne familie- og likestillingspolitikk må legge til rette for at kvinnene og familiene selv må få bestemme hvordan de vil prioritere tiden sin mellom jobb og fritid.

Når en av tre, og flere kvinner enn menn opplever at tiden ikke strekker til – viser dette noe som vi allerede vet, nemlig at regjeringens politikk ikke klarer å imøtekomme de utfordringene som Norges befolkning, og spesielt kvinnene og småbarnsforeldre står overfor.

Vi må ta tiden tilbake og se på en ordning der småbarnsfamilier skal få mulighet til å gå ned i stilling med full lønnskompensasjon. 

KrF vil se på muligheten med å innføre retten til å gå ned i 80 prosent stilling frem til barnet er to år og at man får støtte fra det offentlige tilsvarende så mye man har gått ned i stilling.

 Foto: Frank May / NTB
Foto: Frank May / NTB

Jobben er viktig for å betale regninger og skaffe mat på bordet, men vi må gi foreldrene mulighet til å vie tid til familien som livets hovedprosjekt og ikke sideprosjekt. 

Tid til hverandre er den viktigste valutaen man har, penger kan de fleste alltid få mer av.

 

Familieliv og karriere

Den ferske SSB-undersøkelsen viser at kvinner kjenner på dette sterkere enn menn. 35 prosent blant kvinner opplever dette, mot 28 prosent blant menn. 

Det er gjerne kvinnene som har ansvar for «det tredje skiftet» i mange familier – til tross for at likestillingskampen har kommet langt og mange foreldre fordeler på arbeidet på hjemmebane.

Det er også en kjent sak at når kvinner får barn havner de bak i karrierestigen, og kommer dårligere ut lønnsmessig. 

 Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

At flest mulig kvinner klatrer den stigen er ikke et mål i seg selv, men det må være mulig for de kvinnene som ønsker å gjøre det – uten at det går utover egen helse og familieliv. 

I et moderne Norge bør begge kjønn både kunne ha et godt familieliv og en karriere.

Arbeidsgivere på banen 

Jeg kan ikke se at regjeringen har gjort noen grep frem til nå som gir foreldre og barn mer tid sammen. Det er rart ettersom denne undersøkelsen viser at tid er en stor, om ikke den største utfordringen for småbarnsforeldre.

Jeg mener arbeidsgivere må være flinkere til å tilrettelegge for sine ansatte slik at de ikke opplever seg dratt mellom familieliv og arbeidsliv. Samtidig må vi politikere finne løsninger som gjør det enklere for småbarnsforeldrene å ta tiden tilbake.