Regjeringen river vekk familienes valgfrihet

Det er foreldrene som kjenner barna best, ikke kommunepolitikere.

FJERNER VALGFRIHET: Dette kan være siste gang familienes ønsker er utgangspunkt for barnehagetilbudet, skriver Ida Lindtveit Røse i KrF. Foto: Sverre Saabye / TV 2
FJERNER VALGFRIHET: Dette kan være siste gang familienes ønsker er utgangspunkt for barnehagetilbudet, skriver Ida Lindtveit Røse i KrF. Foto: Sverre Saabye / TV 2

I disse dager har mange familier tatt et viktig valg for sine barn, ved å takke ja eller nei til barnehagen de har søkt og fått tilbud om plass i.

Et foreldrestyrt valg, der de kan velge en barnehage ut fra hva som passer sitt barn best.

Enten det er en liten barnehage, eller en stor. En friluftsbarnehage eller menighetsbarnehage.

Dette kan være siste gang familienes ønsker er utgangspunkt for barnehagetilbudet.

Får regjeringen det som de vil, er det kommunen som fremover skal dimensjonere tilbudet.

RIVES BORT: KrFs Ida Lindtveit Røse mener regjeringen river vekk familiens mulighet til å velge barnehage. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
RIVES BORT: KrFs Ida Lindtveit Røse mener regjeringen river vekk familiens mulighet til å velge barnehage. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Da vil kommunen kunne bestemme at attraktive private barnehager får tildelt færre plasser, for å sikre nok barn i en offentlig barnehage med lavere antall søkere.

Vi vil gå fra at familienes behov og ønsker settes først, til at det er staten som skal bestemme.

Nedprioriterer familiene

Grunnlaget for private barnehager er i dag klart.

De må jobbe hver dag for å ha gode barnehager, som familier ønsker seg aktivt til.

Ved lave søkertall, mister barnehagen automatisk plasser, finansiering, og dermed også grunnlaget for å drive barnehagen.

På denne måten er det barnefamilienes valg av barnehage som avgjør hvilke barnehager som har livets rett.

Dette vil regjeringen snu på.

Arbeiderpartiet mener det er kommunepolitikerne som skal bestemme, ikke familiene.

Et tydelig eksempel på hvordan Arbeiderpartiet setter systemet foran familiene.

Vil gi mer usikkerhet

Kommunene ønsker selvsagt mer makt over dimensjoneringen av barnehagetilbudet.

Å ha offentlige barnehager med ledige plasser er lite økonomisk effektivt.

Spesielt om det er en privat barnehage et steinkast unna.

Når budsjettene skal gå opp, er det innlysende hva som vil skje: kommunen vil redusere plassene i den private barnehagen, slik at plassene i den offentlige fylles opp.

Et slikt system vil ikke gi lavere insentiver til kvalitetsutvikling både i offentlige og private barnehager.

Det vil gi mer usikkerhet, særlig for små enkeltstående barnehager.

Foreldrenes valgfrihet svekkes.

Valgfrihet er avgjørende

Det er 20 år siden barnehageforliket kom på plass.

Forliket er et glimrende eksempel på hvordan offentlig privat samarbeid kan fungere for å løse samfunnsutfordringer.

Dette samarbeidet må videreutvikles, og ikke svekkes.

Fordi det handler om barna våre og deres hverdag.

Det er foreldrene som kjenner barna best, ikke kommunepolitikere.

Derfor er det også familienes valg som må være utgangspunkt for dimensjoneringen av barnehagetilbudet.

Valgfriheten for familiene må ikke rives bort.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no