Norsk helsepolitikk er ikke som Taliban eller Sovjetunionen, Hoksrud!

Bård Hoksrud har rørt kraftig i gryten sin.

Dette er et svar på Bård Hoksruds kronikk på TV2.no 6.mai. (Journ.anm)Å samanlikne norsk helsepolitikk med Sovjet og Taliban, burde Bård Hoksrud halde seg for god til.Det ofra under desse regima har opplevd, har ingen samanheng med avgifter, tilrådingar og merking av varer.Hoksrud trekk fram fleire såkalla utfordringar, som han meiner at me i Senterpartiet og