Norge har bare tilgang til 47 prosent av de nye medisinene

Vi må gi norske pasienter raskere tilgang til livsviktig behandling.

Ingvild Kjerkol har fått mye kritikk etter at ventetidene for nye medisiner har økt på hennes vakt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
Ingvild Kjerkol har fått mye kritikk etter at ventetidene for nye medisiner har økt på hennes vakt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kun 47 prosent av nye medisiner som ble godkjent i Europa mellom 2018-2021, er tilgjengelige i den offentlige helsetjenesten i Norge.

Norske pasienter venter lenger enn pasienter i land som blant andre Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia og Hellas på å få tilgang til livreddende behandling.

Det er legemiddelindustrien som forsker frem, utvikler og produserer alle nye legemidler.

Innføringen av nye legemidler, og ny teknologi, er helt nødvendig for at vi skal klare å opprettholde en helsetjeneste på det nivået vi forventer i Norge.

At pasienter skal få en likeverdig og rask tilgang til effektive behandlinger, er et av Norges fire legemiddelpolitiske mål.

Norge bruker nå i snitt 443 dager på å godkjenne et nytt legemiddel for offentlig finansiering. Det er for lenge.

For å gi pasienter raskere tilgang til nye legemidler trenger vi at saksbehandlingstiden hos Statens legemiddelverk går ned.

Det er også behov for å gjøre tilpasninger i systemet for å kunne innføre persontilpasset medisin og behandlinger for sjeldne sykdommer.

Det er legemiddelselskapene som har ansvar for å sende inn dokumentasjonen Statens legemiddelverk trenger for å vurdere om et legemiddel skal tas i bruk i det offentlige helsevesenet i Norge.

Én grunn for at det av og til tar lang tid er at Norge krever særegen dokumentasjon eller data som andre land ikke krever.

Resultatet er forsinkelser, eller at legemidlene ikke blir tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten.

Manglende kommunikasjon mellom myndigheter og legemiddelselskapene gjør det i mange tilfeller krevende å vite hva staten egentlig er ute etter.

Vi kan diskutere frem og tilbake og skylde på hverandre, men dataene viser klart at vi i Norge ikke er gode eller raske nok på å ta i bruk nye legemidler.

Vi må sette oss sammen og finne enda bedre løsninger, slik at norske pasienter, og helsevesenet vårt, i større grad får tilgang på den beste behandlingen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no