«Når jeg spør hvordan folk har det, er det som å motta en tsunami av mørke tanker og historier»

Psykisk helse har i alle tider vært det forsømte stebarnet i norsk helsevesen. Det godtar jeg ikke lenger, skriver Tale Maria Krohn Engvik.

Da jeg sluttet i jobben min som helsesøster for 3,5 år siden og valgte å være sammen med barn og unge på sosiale medier som helsesista sa jeg: «Jeg vil være med og løfte den psykiske helsa til norsk ungdom».Akkurat nå føles det ikke ut som jeg løfter den, det føles ut som å holde igjen et synkende skip av psykisk uhelse - i hele befolkninga. Jeg har aldri trøstet så mange ungdommer som jeg har gjort dette året. Det er så mange som kjenner på ensomhet, håpløshet og kjedsomhet.De