RASER: Frp raser mot regjeringen etter bothoppet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
RASER: Frp raser mot regjeringen etter bothoppet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nå skal staten melke sin favorittku igjen!

Regjeringen har kuttet en rekke tiltak som vil gi bedre trafikksikkerhet. Men nå skal det svi om du snakker i mobil.

Regjeringen har økt trafikkbøtene med 30 prosent for 2023.

Nå koster det nesten 10 000 kroner å sjekke mobilen mens man kjører bil.

Ap og Sp har lagt til grunn at det vil bli like mange trafikkbøter i 2023 som året før.

Det viser at de ikke engang selv tror at høyere bøter vil hjelpe på trafikksikkerheten.

Regjeringen har kuttet en rekke tiltak som vil gi bedre trafikksikkerhet. Ap og Sp økte også trafikkbøtene i 2022, og for første gang på mange år gikk antallet dødsulykker opp.

Dette viser at det er bygging av trygge, gode veier som er det absolutt beste tiltaket for å få ned antallet trafikkulykker.

Advokatforeningen har selv sagt til VG at den eneste effekten av høyere trafikkbøter er at staten blir rikere.

Regjeringen kutter i veisikkerhetstiltak som rumlefelt, fjerner 70 prosent av finansieringen til rassikring, og vil bygge mindre firefelts vei, som er de desidert tryggeste veiene våre.

Nå skal bilistene igjen bli en melkeku for staten, og både trafikksikkerheten og veiutbyggingen prioriteres kraftig ned.

Det har vært sjeldent stor motstand mot den kraftige økningen i trafikkbøtene som finansminister Vedum og statsminister Støre nå har vedtatt.

Politiet, Trygg Trafikk, Advokatforeningen og Dommerforeningen har tatt sterk avstand fra forslaget.

Dessverre var FrP det eneste partiet som tok denne motstanden på alvor, og reverserte regjeringens kutt.

Høyre og de andre partiene beholdt de nye bøtesatsene, og brukte inntektene i sine alternative statsbudsjetter.

I høringsrunden uttalte Advokatforeningen at «Vi tror at å øke fra et høyt nivå til enda høyere, har liten preventiv effekt. Da blir effekten at man får mer penger til statskassen.»

Trygg Trafikk understreket urimeligheten i forslaget: Mye tyder derfor på at en ytterligere økning på 30 prosent ikke vil ha ønsket trafikksikkerhetseffekt.

Tvert imot er det fare for at befolkningen vil oppleve et slikt nivå som urimelig.

Hva gjør det med respekten folk flest har for politiet når personer med dårlig råd nærmest blir ruinert av å kjøre noen kilometer for fort, samtidig som de ser at alvorlig vold og voldtekter straffes med samfunnstjeneste?

Selv med rekordhøy inflasjon øker bøtene med fem ganger prisveksten i samfunnet.

Det er direkte usosialt at regjeringen vil ødelegge økonomien til folk som har vært uoppmerksomme et lite øyeblikk, samtidig som regjeringen kutter kraftig i de tiltakene som faktisk ville økt tryggheten i trafikken.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no