Mer heltid mot Arbeiderpartiets vilje

Det er gledelig med historier om sykehjem hvor alle ansatte jobber heltid. Men det er ikke Arbeiderpartiets fortjeneste. Tvert imot.

NYTTÅRSTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om heltidsstillinger i nyttårstalen sin. Foto: Fredrik Varfjell
NYTTÅRSTALE: Statsminister Jonas Gahr Støre snakket om heltidsstillinger i nyttårstalen sin. Foto: Fredrik Varfjell

I sin nyttårstale forsøkte statsministeren å ta æren for flere heltidsstillinger i helsesektoren, og fremhevet hvordan alle på Sandsli bo- og behandlingssenter jobber heltid. Ett av flere eksempler Ap har brukt. Det Støre unnlot å si er at de ansatte der jobber lange vakter for å få turnusen til å gå opp. Og at Ap har stemt imot muligheten for nettopp slike vakter på 12,5 timer. 

Henrik Asheim. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2
Henrik Asheim. Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

Det de har fått til på Sandsli sykehjem er kjempebra, og et eksempel til etterfølgelse. Men det er ikke et resultat av Aps politikk. Tvert imot. Da Høyre fikk gjennomslag for endringer i arbeidsmiljøloven som tillater 12,5-timers vakter i 2015, stemte Ap mot. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mente faktisk at 12,5-timers vakter ville føre til mer deltid. Nå er det nettopp denne endringen som har løst turnusfloken flere steder, blant annet på Støres prakteksempel fra Bergen og Hadia Tajiks tilfelle i Arendal.

Under regjeringen Solberg sank andelen kvinner som jobber deltid. Det var 90 000 flere kvinner i heltidsstillinger da Høyre gikk ut av regjeringskontorene enn da vi vant valget i 2013. Vi ga penger til Tørn-prosjektet som skulle jobbe for å øke heltidsandelen, jobbe med oppgavedeling og få ned sykefraværet i helseinstitusjoner i kommunene. Prosjektet ga god uttelling i kommunene, og Sandsli bo- og behandlingssenter var med på nettopp dette prosjektet. Det viser viktigheten av å prøve ut alternative løsninger, og at man noen ganger må tenke nytt.

På Sandsli bo- og behandlingssenter har partene klart å komme til enighet om andre turnusordninger, som blant annet innebærer at de ansatte jobber lengre vakter og noe mer helg. Til gjengjeld får de noe mer fri, og alle som ønsker det jobber heltid. Etter forslag fra Helsepersonellkommisjonen som la frem sin rapport i år, utvides nå Tørn-prosjektet til å omfatte hele helse- og omsorgssektoren. 

Høyre har etter vi gikk ut av regjering utfordret Arbeiderpartiet til å få fart på heltidsarbeidet. Regjeringen har likevel somlet med egne tiltak som heltidspotten, og stemt mot våre forslag om å intensivere arbeidet med å øke deltidsstillinger til heltid i helsesektoren. 

Det er bra at Støre anerkjenner behovet for noe mer fleksibilitet i arbeidslivet. Men det holder ikke bare å snakke om at flere skal jobbe heltid. Det må også politisk handling og vilje til. Det er kanskje derfor Arbeiderpartiet må vise til Høyres politikk når de skal vise til faktiske resultater.