Medienes makt og tillit

Hver dag går tusenvis av journalister på jobb for å utføre et oppdrag vi har fått fra resten av samfunnet. Vi skal informere, stimulere til debatt og stille kritiske spørsmål. Tillit er avgjørende for å ivareta det oppdraget.

Olav Sandnes er sjefredaktør i TV 2. Foto: Eivind Senneset/TV 2
Olav Sandnes er sjefredaktør i TV 2. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Pressen er en fundamental bestanddel i alle demokratier. Samfunnsoppdraget gir oss makt og innflytelse. Vi publiserer historier som kan få store konsekvenser for både de som styrer landet og enkeltpersoner. Hvis vi ikke forvalter den oppgaven godt nok, forsvinner tilliten, og dermed også selve fundamentet som oppdraget hviler på. Nemlig at folk tror på det vi publiserer. Etisk fundamentNorske redaktørstyrte medier jobber etter en felles etikkplakat som heter Vær varsom-pla