BEKYMRET: Sylvi Lishaug og Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet er bekymret for volds- og trusselepisoder i skolen. Foto: Håkon Rusdal/Fremskrittspartiet
BEKYMRET: Sylvi Lishaug og Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet er bekymret for volds- og trusselepisoder i skolen. Foto: Håkon Rusdal/Fremskrittspartiet

Må liv gå tapt før det tas nødvendige grep?

Vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen. I januar alene måtte to skoler stenge som følge av alvorlige hendelser. Hvordan får vi slutt på voldsspiralen i norsk skole?

Den 11. januar i år ble Bråtejordet skole på Strømmen i Lillestrøm kommune stengt av verneombudet som følge av trusler mot lærere.

To uker senere ble Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg nødt til å stenge etter en alvorlig voldshendelse, der en lærer ble utsatt for vold.

Politiet rykket ut til skolen og lokalavisen kunne melde om elever som ble låst inne på klasserom av lærere for deres egen sikkerhet.

Problemstillingen med vold og trusler i skolen er dessverre ikke ny.

Trusler og vold er dessverre blitt en del av hverdagen til mange av landets lærere.

Dramatiske meldinger

I en undersøkelse gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2021 kom det frem at én av fire lærere i grunnskolen er utsatt for vold og trusler.

I Oslo alene var det i 2021 over 3 500 volds- og trusselhendelser mot ansatte ved skoler i Oslo.

Om man ser på avviksmeldingene fra Romerike, hvor det varsles om volds- og trusselhendelser daglig på skolene på Romerike, vil man finne episoder som:

«Elev tok plutselig kvelertak på meg og klorte hals».

«Trussel med saks».

«Kvelertak med tau».

Vi trenger handling nå

Fremskrittspartiet er sterkt bekymret for den negative trenden med vold- og trusler i skolen.

Som samfunn kan vi ikke leve med at det nærmest er normalt at lærere utsettes for vold og trusler, eller at medelever skal måtte gå på skolen med frykt for vold fra medelever.

Dette er både et arbeidsmiljøproblem, en sikkerhetsutfordring, et ledelsesproblem og en uakseptabel ukultur.

I noen byer er en av årsakene integreringsproblemer, men den negative spiralen med vold- og trusler i skolen har vokst seg langt utover byene.

Det er vårt ansvar som samfunn å handle.

Om vi legger lokk på dette temaet og skyver det under teppet, vil det bare fortsette å vokse.

Vi besøkte nylig Bråtejordet skole på Strømmen, og har snakket med flere lærere og tillitsvalgte fra ulike skoler, for å få innspill til hva som kan gjøres for å bekjempe voldsspiralen vi nå ser i norsk skole.

Nytt forslag

Fremskrittspartiet har nå lagt frem et representantforslag i Stortinget med flere forslag til tiltak for å bekjempe bølgen av trusler og vold som vi ser i skolen.

Vi ønsker blant annet å styrke lærerens myndighet og mulighet til å tak i situasjoner i klasserommet.

Førsteemanuensis Børge Skåland ved OsloMet, som har forsket på vold mot lærere i skolen, uttalte i etterkant av hendelsen på Strømmen at elevenes har for stor makt og at lærerne har mistet mye av sin autoritet i skolen.

Vi ønsker derfor både økt myndighet til lærerne til å for eksempel bortvise elever, men også tydelige hjemler til å gripe inn og beskytte seg selv og andre elever ved farlige situasjoner.

Det er ingen quick-fix på de utfordringene vi ser med vold og trusler i skolen.

Vi trenger derfor både forebyggingstiltak og tydelige reaksjoner ved overtramp.

Vi mener også at det bør fokuseres mer på klasseledelse i lærerutdanningen, slik at lærerne er i stand til å håndtere det stadig tøffere og mer anspente miljøet vi opplever på en del skoler.

Foreldrene må involveres

Foreldre og foresatte må i mye større grad involveres når deres barn begår alvorlige handlinger.

Som barn og unge tilbringer vi mesteparten av tiden vår hjemme.

Det er innenfor hjemmets fire vegger, med den oppdragelsen, de verdiene og de grensene som foreldrene lærer oss, at vi formes og lærer hva som er rett og galt.

Det er viktig at foreldre involveres og blir en del av korrektivet når barn og unge er på feil sti.

Videre mener vi av det bør vurderes oppfølgingsteam ved de sterkest belastede skolene.

Når vi står overfor en problemstilling som vi ikke har fasiten på, så må vi tørre å tenke nytt for å se hva som fungerer.

Må gi konsekvenser

Sist, men ikke minst, må vi ha tydelige reaksjoner når barn og unge går over streken.

Vold og trusler er uakseptabelt og har ingen plass verken i klasserommet, på skolegården eller på fritiden.

Det må imidlertid settes retningslinjer for faste rutiner om politianmeldelse, fra skolens side, ved alvorlig vold og trusler som skjer på skolen.

Regjeringen må også vurdere hvilke andre konsekvenser alvorlige overtramp skal få.

Skal vi få slutt på den negative trenden vi nå ser, så må vi reelt tørre å praktisere en nulltoleranse mot vold og trusler i skolen.

Tiden for å legge lokk på dette viktige temaet er over.

Krever handling

Skolen skal være et trygt sted for de hundretusenvis av elevene som hver dag går håpefullt til skolen for å lære, møte venner og legge grunnlaget for sine liv.

Vår forpliktelse er like store overfor de tusenvis av lærerne som daglig bruker sin tid til å gjøre klasserommene til viktige undervisningsarenaer og trygge sosiale oppholdssteder for våre barn.

Vi må derfor slå roten ut av volds- og trusselspiralen i norsk skole før dagens farlige trend får utvikle seg videre.

Fremskrittspartiet krever derfor handling nå.

Vi oppfordrer de andre politiske partiene til å støtte vårt representantforslag i Stortinget, for som samfunn kan vi ikke akseptere at vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen for alt for mange elever og lærere.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no