SPISEFORSTYRRELSE: Marion Hamre skrev en kronikk i TV 2 om hvordan hennes personlige trener bidro til en spiseforstyrrelse. Foto: Alf Simensen / TV 2
SPISEFORSTYRRELSE: Marion Hamre skrev en kronikk i TV 2 om hvordan hennes personlige trener bidro til en spiseforstyrrelse. Foto: Alf Simensen / TV 2

Kunnskapen kan være avgjørende

Selv om spiseforstyrrelser allerede er en del av vår PT-utdanning, ser vi behov for ytterligere fokus.

Marion Hamre skriver i en kronikk hos TV 2 om sin spiseforstyrrelse og opplevelse av hennes personlige trener (PT) som bidro til dette.

Hun påpeker at PT-er må lære mer om spiseforstyrrelser så de kan hjelpe de som sliter, og ikke sende dem i feil retning.

Det er først og fremst vondt å lese om Marions opplevelse og sterkt beklagelig at en PT, som normalt veileder og tilrettelegger for bedre helse og velvære, her har bidratt til det motsatte.

For å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser og fremme et positivt kroppsbilde, er det er viktig at PT-er har nødvendig kompetanse.

Dette kan hjelpe klienter med å navigeres bort fra et utseende- og vektrelatert fokus, og mer i retning av et funksjons- og velvære-relatert fokus.

Det vil gi grunnlag for å skape et trygt og støttende treningsmiljø som legger til rette for positive treningserfaringer.

Kunnskap er avgjørende

Kunnskap om spiseforstyrrelser kan dermed spille en avgjørende rolle i å identifisere klienter som er i risiko for å utvikle, eller de som allerede har en spiseforstyrrelse.

Dette er essensielt for god og korrekt videre oppfølging.

Dersom det i et tverrfaglig team er enighet i at trening kan være en del av behandling, vil en kompetent PT kunne gi aktivitetsveiledning i samråd med lege.

Det er viktig for oss å understreke at personer med alvorlige spiseforstyrrelser bør søke hjelp fra helsepersonell med klinisk kompetanse (lege, psykiater, klinisk ernæringsfysiolog).

Tidlig intervensjon er avgjørende for å unngå alvorlige og kroniske helseproblemer som kan oppstå ved ubehandlet spiseforstyrrelse.

Ønsker ytterliggere fokus

Tematikken spiseforstyrrelser og kroppsbilde kom inn i NIH PT årsstudium sitt studieprogram i 2018.

I samarbeid med ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) har vi bidratt til utvikling av en e-læringsressurs for ansatte i treningssenterbransjen, som skal sikre grunnkunnskap om spiseforstyrrelser, og gi en innføring i å identifisere personer som man er bekymret for at kan ha en spiseforstyrrelse.

På vårt PT-studie er det et krav om at denne E-læringen må gjennomføres for å bestå utdanningen.

Siden 2018 har vi videre inkludert undervisning om kroppspress, hvordan forebygge kroppsmisnøye, og hvordan fremme et positivt kroppsbilde.

Fra høsten 2023 vil vi i tillegg gjennomføre en workshop med formål om å øke studentenes kunnskap innen dette feltet.

Selv om tematikken allerede er en del av vår PT-utdanning ser vi behov for ytterligere fokus.

Økt kompetanse blant PT-er må være et samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og arbeidsgiver.

Som utdanningsinstitusjon gjør vi studentene klare for arbeidslivet og det er viktig at treningssenterbransjen som arbeidsgiver viderefører tilegnet kunnskap, holdninger og har gode rutiner i sitt daglige virke.

På vegne av NIH PT Årsstudium, Norges idrettshøgskole

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no