Kortere sommerferie er korttenkt

En kan lett få inntrykk av at Høyre glemmer at skolens formål er å vekke motivasjon og læringslyst – ikke å fungere som oppbevaring og barnepass.

BEHOLD SKOLEFERIEN: Maren Grøthe (Sp) mener det er helt feil å gjøre sommerferien i skolen kortere
BEHOLD SKOLEFERIEN: Maren Grøthe (Sp) mener det er helt feil å gjøre sommerferien i skolen kortere

Disse dager går tusenvis av elever hjem fra skolen for siste gang dette skoleåret, klare og spente for noen måneder med noe annet enn hverdagens kjas og mas. Flere ønsker å korte ned denne ferien, jeg mener det er korttenkt.Skolen er ikke oppbevaringHøyres Margaret Hagerup åpnet i VG 4. april for å korte ned sommerferien i grunnskolen for å møte de voksnes probl