«Konkurransen om krisepakkene kan bli en usunn sport»

Vi må være varsomme så vi ikke skaper en «krisepakkekultur» der vi forventer at en hver motgang skal møtes med hjelp fra myndighetene.

Oslo 20211220. 
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum  i vandrehallen etter at han redegjorde i Stortinget om sine uttalelser om lønnsstøtteordningen.
Foto: Terje Bendiksy / NTB
Oslo 20211220. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i vandrehallen etter at han redegjorde i Stortinget om sine uttalelser om lønnsstøtteordningen. Foto: Terje Bendiksy / NTB Foto: Terje Bendiksy

En god fastlege skal fungere som en portvakt, en som balanserer hensynet til pasientens beste med samfunnets interesser.Nok et pengekravFastleger som skriver ut sykemeldinger til alle som ber om det blir fort «populære». De får mange pasienter på sine lister og tjener gode penger. Men kostnaden for samfunnet kan bli høy: vi har omtrent dobbelt så høyt sykefravær som våre naboland, og dette koster penger, både for bedriftene og samfunnet generelt.Regjeringen er nasjonens