– Kan innbære at en 18-åring ikke tør å varsle

Varslingsekspert Trond Berge Høvik tror behandlingene av varslene kan gjøre at færre vil varsle.

VARSLER: Trond Berge Høvik mener det er alarmerende å lese hvordan varslingssakene har blitt behandlet hos NIF. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
VARSLER: Trond Berge Høvik mener det er alarmerende å lese hvordan varslingssakene har blitt behandlet hos NIF. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det er bekymringsfullt å lese på TV2.no at personer involvert i varslingssaker hos NIF opplever prosessen rundt varslingen som uoversiktlig og dårlig.

Det er grunn til å tenke at dette kan få konsekvenser for andre personer som har behov å varsle, kanskje særlig personer som ikke har sentrale roller i idretten og som ikke har et ressurssterkt nettverk rundt seg. Slike saker kan gi inntrykk av at det ikke er trygt å si ifra.

Kanskje innebærer det at en 18 år gammel idrettsutøver, som får uønsket seksuell oppmerksomhet av sin populære idrettsleder på 40, ikke tør å varsle.

De siste varslingssakene har ikke handlet om seksuelle overgrep, men 18-åringen vil ikke bry seg om at tidligere saker ikke dreide seg om hennes problematikk; hun vil tenke på de dårlige opplevelsene til de som var involvert i varslingene.

Seksuelle overgrep i idretten har endelig kommet på dagsordenen. Problematikken får spalteplass i aviser og TV, er tatt opp på et politisk plan og flere nye tiltak er iverksatt av NIF. Her kan Mitt Varsel nevnes som et eksempel.

Vi i Nok. Bergen jobber med problematikken hver eneste dag, og selv skriver jeg en masteroppgave om problematikken.

Vi vil gjerne at flere skal si ifra!

Men for at dette skal skje må vi bli flinkere til å lytte. Det er ikke uten grunn at man er født med to ører og en munn. Vi må lytte til det som blir fortalt, og ta det på alvor.

Det er ikke verv og anseelse som skal bestemme sannheten og troverdigheten i en historie - det er det opplevelsen som skal.

Allerede i 1994 etterlyste Celia Brackenridge og Kari Fasting tiltak for rolleavklaring mellom utøver og trener.

En relasjon som ofte kan sammenliknes med tette familierelasjoner. Relasjoner som gir åpning for grooming og overgrep.