Ingvild Kjerkol svarer på kritikken. Foto: Marte Christensen / TV 2
Ingvild Kjerkol svarer på kritikken. Foto: Marte Christensen / TV 2

Jeg har ikke glemt dere

Jeg har ikke glemt verken Endometrioseforeningen eller pasientene.

Den siste ukens debatt om kvinnehelse understreker hvorfor jeg mener arbeidet med å styrke kvinnehelse er viktig.

Det gjør inntrykk når kvinner med endometriose og andre underlivsplager forteller om at de ikke får god nok hjelp og behandling, og sliter med smerter og plager over flere år.

Dette skal regjeringen følge opp.

Helsedirektoratet har, sammen med brukere og fagpersoner, vurdert tiltak slik at pasientene med endometriose kan få raskere og bedre helsehjelp på riktig nivå.

Rapporten ble levert departementet 1. juli i år. Jeg forstår utålmodigheten hos kvinnene det gjelder og deres organisasjoner, men vi er i gang med arbeidet.

Vi prioriterer oppfølging av denne viktige utredningen.

Oppfølging

Målet er å sikre bedre hjelp og behandling til kvinnene det gjelder, og da må vi være sikre på at de tiltakene som settes inn faktisk gir bedre pasientbehandling.

Det gjelder for eksempel om det er best å følge opp forslaget om å utarbeide nasjonale retningslinjer, eller om vi bør bruke andre virkemidler for å sikre god utredning, behandling og oppfølging av kvinner med endometriose.

For å stille tidlig og riktig diagnose er det avgjørende med god kompetanse og oppmerksomhet i tjenesten.

Endometriose oppdages ofte i utredning for ufrivillig barnløshet, og tidlig behandling kan også redusere risikoen for infertilitet.

Før tiltak for bedre behandling av endometriose settes i verk for kvinner i hele landet gjenstår det altså litt arbeid.

Utredning

Det er også et forslag i utredningen om at kirurgisk behandling av avansert endometriose skal sentraliseres til definerte gynekologiske avdelinger.

Helsedirektoratet sier i utredningen at regionene må vurdere om denne kirurgien skal begrenses til noen sykehus, og dette vil jeg følge opp.

Mange kvinner med sterke smerter og kraftige menstruasjonsblødninger kan få god hjelp av smertestillende medisiner og hormonbehandling.

Det er derfor ikke slik at en operasjon er løsningen for alle.

Rapporten anbefaler at de regionale helseforetakene samarbeider om å opprette en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose.

Dette ser vi nå på, fordi det er et tiltak som vil bidra til å løfte dette viktige området.

Jeg kan forsikre Endometrioseforeningen om at rapporten fra Helsedirektoratet skal følges opp. Vårt felles mål er bedre helsehjelp for kvinnene det gjelder.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no