SKREMMENDE: At liv blir til, er langt mer enn en klinisk hendelse, skriver psykolog Maria Abrahamsen. Foto: Privat
SKREMMENDE: At liv blir til, er langt mer enn en klinisk hendelse, skriver psykolog Maria Abrahamsen. Foto: Privat
ABC-klinikken:

Jeg får lyst til å brøle, Kjerkol!

ABC-klinikken legges ned og det kuttes drastisk i fødetilbudet i landet vårt. Hvorfor, Ingvild Kjerkol?

Jeg var 25 år da jeg fødte mitt første barn.

Heldigvis for meg, var kusinen min jordmor og tilgjengelig for meg gjennom hele svangerskapet, fødselen og tiden etterpå.

Jeg følte meg trygg og ivaretatt og fant ro i å gi meg hen til hennes kontroll, stødighet og varme.

Hun var der hele tiden.

Jeg var privilegert.

Jeg sitter igjen med en fantastisk fødeopplevelse.

Så privilegert er de færreste.

Faktisk ikke i nærheten engang.

Og verre skal det nå bli.

Strider mot all fornuft

Jeg er gravid igjen, og gremmes av tanken på alle som nå blir frarøvet tryggheten de trenger, når fødselen kommer.

ABC-klinikken legges ned og det kuttes drastisk i fødetilbudet i landet vårt.

Hvorfor, Ingvild Kjerkol?

BEKYMRET: Maria Abrahamsen venter nå sitt andre barn og er bekymret for alle gravide som nå kan miste en viktig trygghet. Foto: Privat
BEKYMRET: Maria Abrahamsen venter nå sitt andre barn og er bekymret for alle gravide som nå kan miste en viktig trygghet. Foto: Privat

Jeg sitter i det nasjonale Kvinnehelseutvalget og forstår det ikke.

Denne politiske beslutningen strider i mot all fornuft og forskning.

Den kortsiktige økonomiske gevinsten, vil koste mer enn det dobbelte i det lange løp.

Urovekkende

Graviditet og barseltid er en risikoperiode for psykisk uhelse.

Depressive symptomer forekommer hos omtrent hver tiende kvinne i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode.

Risikoen for innleggelse på grunn av psykisk sykdom er forhøyet de første månedene etter fødsel.

Og risikoen for å trenge psykisk helsehjelp er doblet de første tre månedene etter en fødsel, sammenliknet med ett år senere.

Fødselsomsorgen kan forebygge psykisk uhelse allerede før fødsel for både mor, far/medmor og det nyfødte barnet.

Det bør være i alles interesse at mennesker får en god start på livet, med trygge fødekvinner.

Trenger trygghet og støtte

Kvinner trenger god støtte gjennom fødselen og på barsel - tilpasset deres behov.

Kvinner som har kontinuerlig støtte under fødsel, har større sannsynlighet for spontan vaginal fødsel.

De rapporterer om en bedre fødselsopplevelse, kortere fødselsforløp og er mindre utsatt for fødselsdepresjon.

Det må tilrettelegges for den enkelte kvinnes behov i livets mest sårbare og begivenhetsrike øyeblikk, med tilstrekkelige ressurser.

Hvert svangerskap er forskjellig og hver fødsel blir forskjellig.

At liv blir til, er langt mer enn en klinisk hendelse.

Jeg får lyst til å brøle.

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Instagram, men er gjengitt med tillatelse).

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no