Ingen tar skade av å lære om vår kristne kulturarv

Like sikkert som at juleklokkene ringer julen inn, er det at Unge Venstre tar til orde for å fjerne skolegudstjenester.

FORSVARER JULEGUDSTJENESTENE: Hadle Bjuland, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU). Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARER JULEGUDSTJENESTENE: Hadle Bjuland, leder for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU). Foto: Frode Sunde / TV 2

Debatten om skolegudstjenester er bare et eksempel på nok en gang partier tar til orde for å støvsuge landet for vår kristne kulturarv.

Det er ingenting i samfunnet vårt som er nøytralt. Vårt samfunn bygger på de kristne verdiene som legger grunnlaget for menneskesynet, demokratiet og kulturen vi har i dag.

Når Unge Venstre etterstreber et livssynsnøytralt samfunn, vitner det bare om at de har sovet i historietimene på skolen.

Det er kirken som la grunnlaget for sykepleierutdanningen, og som først etablerte både skole i og lærerutdanning i Norge. Valgordningen i Norge tok utgangspunkt i den kirkelige organiseringen.

Alle disse sentrale byggesteinene for samfunnet vårt. Med andre ord, de grunnleggende institusjonene i samfunnet vårt bygges på en kristen kulturarv – det må norske elever lære mer om, ikke mindre om.

Tro og religion må ufarliggjøres og normaliseres. Samfunnet er i stadig endring med nye kulturer og livssyn. Kjennskap til egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med mennesker med en annen tro og kulturbakgrunn.

Alle har et livssyn. Ingen av oss er nøytrale. Vi har både religiøse livssyn og vi har ikke-religiøse livssyn, også har vi alle nyansene mellom disse.

Å si nei til skolegudstjeneste er å si ja til en skole der det ikke er plass til religiøse livssyn i skoletiden. Det er en feil strategi når vi etterstreber å være et livsynsåpent samfunn.

Julegudstjenester er et tilbud som fungerer veldig bra. Utdanningsdirektoratet er tydelige i oppfordringen om at skolene skal legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Samtidig er de like tydelige på at skolene må tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste, og at det er full rett til fritak fra slike aktiviteter.

Med disse tydelige og velfungerende reglene forstår jeg ikke hvorfor dette stadig blir en debatt. Skolegudstjenester er et tilbud til alle, med mulighet for alle å kunne takke nei og dermed delta på et alternativt opplegg.

Når Unge Venstre går løs på skolegudstjenester før jul forteller det meg at de ikke forstår hva våre kristne røtter har bidratt med i et historisk perspektiv og at de heller ikke forstår hva kirkene bidrar med i samfunnet i dag.