Kommunevalg 2023:

«Ikke mitt Norge»

Ida Helene Benonisen sier at overgrep fra staten har gjort at hun har mistet tilknytningen til den samiske kulturen og språket.

MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Ida Helene Benonisen forteller at valgdagen også markerer 700 dager med menneskerettightesbrudd på Fosen. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Ida Helene Benonisen forteller at valgdagen også markerer 700 dager med menneskerettightesbrudd på Fosen. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

11. september, på lokalvalgdagen, markerer vi 700 dager med menneskerettighetsbrudd i Norge. Jeg oppfordrer til å huske på dette når du stemmer.

11. oktober 2021 falt en enstemmig høyesterettsdom.

Dommen sa seg enige med reindrifta. Konsesjonene for vindturbinene på Fosen er ugyldige og kraftverket bryter med reindriftfamiliene sin rett til å utøve egen kultur, altså en av deres menneskerettigheter.

Statkraft, hovedsakelig eid av staten, står ansvarlig. 500 dager etter dommen falt hadde staten fortsatt ikke gjort noe for å stoppe menneskerettighetsbruddet.

Støre innrømmet brudd

Derfor okkuperte jeg, og 14 andre, lobbyen til Olje- og energidepartementet. Etter dagevis med okkupasjon, etterfulgt av enda flere dager med aktive demonstrasjoner, innrømmet Jonas Gahr Støre at staten bryter med menneskerettighetene.

Nå, snart 700 dager senere, pågår menneskerettighetsbruddet fremdeles.

Jeg mener at den eneste måten å følge opp høyesterettsdommen på, altså å stanse menneskerettighetsbruddet, er å rive turbinene og tilbakeføre landet til reindriftsutøverne.

Turbiner og reindrift kan ikke sameksistere. Dette har reindrifta vært tydelige på i årevis.

Dette er ikke en enkeltstående og isolert sak. Sannhets- og forsoningskommisjonen kom nylig med sin rapport. I denne rapporten skildres tydelig ulike overgrep det samiske folk har vært utsatt for i generasjoner.

I dag opplever vi stadig å miste våre områder, og vår kultur er under høyt press. Fosen-saken er et eksempel på dette. Vi kan ikke forsones så lenge det fortsatt pågår menneskerettighetsbrudd mot samer.

Ikke mitt Norge

I mitt tilfelle har overgrep fra staten ført til at jeg har mista mye av min tilknytning til både kulturen og språket. Hvis staten ikke tar skikkelig grep, kan enda flere generasjoner ende opp med å føle seg fornorsket.

Som urfolk har vi menneskerettigheter som gjør at dette ikke skjer. Disse blir ikke fulgt i Norge i dag.

Jeg opplever at staten er mer opptatt av å finne smutthull i dommen og utrede seg vekk fra menneskerettighetsbruddet. Istedenfor å fokusere på å stanse overgrepene de aktivt begår.

Et Norge som ikke følger menneskerettighetene, er ikke mitt Norge. En stat som ikke tar en dom fra Høyesterett på alvor, er ikke en trygg rettsstat.

Noen partier er enige med meg og de andre demonstrantene. Les deg opp og stem for menneskerettigheter og en trygg rettsstat.