Nok en statsråd i habilitetstrøbbel

I gode og vonde dager

Nok en statsråd er i trøbbel, men statsministeren uttrykker tillit og Økokrim varsler at de denne gangen holder seg unna. Er saken ferdig da? Tja, kanskje, kanskje ikke.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud
TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud skriver om Anniken Huitfeldts habilitetsssak. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det begynner nesten å bli en vane. Med noen få ukers mellomrom har den ene statsråden etter den andre blitt kalt inn til pressekonferanse og innrømmet brudd på habilitetsreglene. Denne gangen ser det ut som om statsråden klarer å beholde jobben.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) overlevde i hvert fall den vanskelige førstedagen, i motsetning til Ola Borten Moe (Sp). Han måtte for noen uker siden gi tapt etter noen timers kamp for sin egen politiske karriere.

Men så er også de to sakene ulike. Huitfeldt handlet ikke aksjer på egen hånd. Det var det hennes mann som gjorde, og han fortalte henne ikke om det. Huitfeldts problem er at hun burde ha visst. Hun burde ha snakket inngående med mannen sin om aksjehandlingen og fått klarhet i hvor han plasserte formuen sin. Huitfeldt har altså vært inhabil, uten at hun var klar over det, de gangene departementet eller regjeringen har behandlet saker som omhandler selskapene som ektemannen har kjøpt aksjer i. Det er alvorlig. Og med aksjer i både forsvarsindustri og lakseoppdrett, er det grunn til å tro at det har vært noen overlappende treffpunkter mellom regjeringens virke og selskapene ektemannen har vært eier i.

Mistanke om innsidehandel er alvorlig. Det var nok til at Økokrim aksjonerte overfor Ola Borten Moe, og har igangsatt etterforskning av den tidligere statsråden. – Saken omhandler også tilliten til vårt politiske og demokratiske system, het det fra Økokrim-sjef Pål Lønseth tidligere i sommer.

Denne gangen var Lønseth, som er tidligere Ap-politiker og statssekretær i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering, raskt ute med å varsle at han erklærer seg inhabil, hvis Økokrim skulle vurdere å igangsette etterforskning av Huitfeldt og hennes mann.

Jeg har ingen grunn til å tro at Anniken Huitfeldt har vært slurvete med eventuell innsideinformasjon. Men hvis ektemannen har drevet med aktivt kjøp og salg av aksjer i forsvarsindustrien, oppdrettsselskaper og andre bedrifter som jevnlig påvirkes av regjeringens beslutninger, ville det ikke vært unaturlig om Økokrim kikket på saken.

Men assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli brukte ikke mange timene på å gi Huitfeldt og Støre en beroligende løypemelding.

– Det er så langt ikke fremkommet opplysninger som gir Økokrim grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel, slår han fast kort tid etter at Lønseth varslet om sin potensielle inhabilitet.

Anniken Huitfeldt har helt rett i at dette ikke er ektemannens feil. Det er hennes feil. Det er hun som er den profesjonelle politikeren i det ekteskapet. Da hun snakket med ektemannen om hans aksjeinvesteringer ved regjeringsdannelsen for snaut to år siden, slo hun seg til ro med at kun en liten andel var plassert i enkeltaksjer, mens mesteparten av formuen var plassert i fond. Det var en tabbe.

Hun spurte ikke mannen sin om hvilke enkeltaksjer han eide. Det burde hun ha gjort.

På pressekonferansen slet hun med å gi gode svar på hvorfor hun ikke hadde avklart det. Etter at hun overtok som utenriksminister skal ektemannen ha fortsatt med aktivt kjøp og salg av aksjer i store børsnoterte selskaper, over hundre transaksjoner, ifølge en oversikt UD har lagt ut. Det gjør saken verre for henne.

Jeg tror Huitfeldt har stilt seg de samme spørsmålene en rekke ganger de siste dagene: Hvorfor sjekket du ikke hvilke aksjer mannen din eide da du ble statsråd? Og hvorfor ba du ikke mannen din holde deg oppdatert på eventuelle nye aksjehandler? Og hvorfor ba du han ikke droppe helt kjøp og salg av enkeltaksjer?

Huitfeldt har jo en sjef som i flere valgkamper har stått til knærne i bråk og kritikk rundt egne formuesplasseringer, noe som endte med at han til slutt tok pengene ut av både aksjer og fond og satte dem i banken.

Nå viser det seg at hun faktisk har vært inhabil i alle saker som regjeringen har behandlet, og som påvirker de selskapene mannen har eid aksjer i. Men vedtakene i departement og regjering er likevel gyldige, siden Huitfeldt på inhabilitets-tidspunktet ikke visste hvilke aksjer mannen eide. Hun var «uvitende inhabil», men like fullt gjort seg skyldig i brudd på habilitetsreglene.

Det at Økokrim i ettertid først foretok undersøkelser og deretter igangsatte etterforskning, viser at det var en klok beslutning at Borten Moe gikk av da han gjorde. Det hadde vært ekstremt krevende, om ikke umulig, både for han og regjeringen, om han ble sittende som forsknings- og høyere utdanningsminister og samtidig var under etterforskning, mistenkt for innsidehandel.

Nøkkelordet her er tillit. På sin egen pressekonferanse onsdag gjentok Støre at han har full tillit til sin utenriksminister, til tross for de feilene hun har begått. Det viser styrke å stå sammen i gode og vonde dager, både i ekteskapet og i politikken.

Men Støre har nok med i aftenbønnen sin at det ikke dukker opp informasjon eller påstander som gjør at Økokrim endrer holdning de nærmeste ukene. Da kan det fort gå fra godt til vondt til verre.